Фінансова звітність

Баланс на 30 червня 2018 року

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2018 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2018 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2018 року

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік