Лісова сертифікація

Відповідно до статей 35,56 Лісового кодексу України з метою приведення системи ведення лісового господарства ДП «Сокирянське ЛГ»  відповідно до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку, підприємство сертифіковане за схемою FSCТМ (Лісова Опікунська Рада).

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Головною мотивацією лісової сертифікації є прагнення ДП «Сокирянське лісове господарство» отримати підтвердження високого рівня ведення лісового господарства від незалежної міжнародної організації, відповідати світовим екологічним, економічним та соціальним стандартам.

Вперше ДП "Сокирянське лісове господарство" було сертифіковане у 2008 році у складі  підприємств Чернівецького обасного управління лісового та мисливського господарства.

У 2012 році було прийнято рішення про індивідуальну участь підприємства у сертифікаційному процесі і 19 грудня 2012 року ДП "Сокирянське лісове господарство" отримало сертифікат SGS-FM/COC-009688. Процес лісової сертифікації неперервний у часі та не завершився отриманням сертифікату, щороку підприємство повинно підтверджувати відповідність міжнародним стандартам.

У 2017 році строк дії сертифікату закінчився та було успішно проведено повторну основну оцінку, за результатами якої ліси, що надані нашому лісгоспу і надалі залишаються сертифікованими зі збереженням того ж номера сертифікату. Наступний наглядовий аудит запланований на початок липня 2018 року.

 

Моніторинг

Моніторинг в ДП «Сокирянське ЛГ» охоплює всі види діяльності і проводиться на різних рівнях. Індикатори моніторингу встановлені та охоплюють соціальні, економічні та екологічні аспекти.

Соціальні аспекти включають:

-           охорону та підтримання місць особливого історичного, соціального та культурного значення;

-           підтримку місцевої інфраструктури;

-           навчання та підвищення кваліфікації працівників;

-            створення та підтримка об’єктів рекреації та зон масового відпочинку;

-           забезпечення робочими місцями місцевого населення.

Економічні аспекти включають:

-           збереження обсягів виробництва продукції и продуктивності праці;

-           збереження прибутковості в довгостроковому періоді;

-           збереження балансової вартості підприємства;

-           збереження обсягів та стабільності лісокористування.

Екологічні аспекти включають:

-  підтримання та підвищення якості об’єктів природно-заповідного фонду та лісів високої природоохоронної цінності;

-           ідентифікацію та охорону рідкісних та зникаючих видів;

-           підтримання захисних функцій лісів і, зокрема, водорегулюючого режиму;

-           заготівля деревини в рамках встановленої розрахункової лісосіки;

-      планування заходів мінімізації впливу на довкілля в процесі підготовки ділянок під проведення рубок та внесення їх до технологічних карт розробки лісосік;

-           моніторинг діяльності лісозаготівельних бригад;

-           огляд місць заготівлі деревини;

-           відновлення лісових ділянок після проведення рубок;

-           переведення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у вкриті;

-           моніторинг рідкісних та зникаючих видів флори і фауни.

Внутрішній моніторинг здійснюється відповідно до прийнятих програм моніторингу та чинного законодавства. Програми визначають процедуру моніторингу та відповідальних осіб. Частота, інтенсивність та обсяги моніторингу залежать від інтенсивності та обсягів робіт, які здійснюються підприємством. Моніторинг охоплює період від одного дня (поточний моніторинг за виконанням денних норм виробітку, кількості заготовленої чи переробленої продукції, дотримання правил охорони праці, дотримання природоохоронного та лісового законодавства) до одного року (моніторинг планових показників діяльності за рік) та десятиріччя (зміни стану показників лісового фонду). Моніторинг може здійснюватися також потижнево, помісячно чи поквартально.

Моніторинг діяльності підприємства та відповідності вимогам національного законодавства здійснюється всіма відповідальними працівниками.

Детальний моніторинг стану лісового фонду та наявності лісових ресурсів проводиться раз у 10 років під час базового лісовпорядкування. Моніторинг також враховує чутливість та стан навколишнього середовища. Так, для видів діяльності, які мають значний вплив на навколишнє середовище (лісозаготівлі, лісовідновлення) частота та інтенсивність моніторингу зростають.

Найбільш детальний моніторинг складу насаджень, вікового розподілу, повноти, запасу та інших таксаційних показників, а також рівня біорізноманіття, включаючи наявність рослинного покриву та недеревної продукції, тощо проводиться під час базового лісовпорядкування раз в десять років, яке здійснюється як складова процесу планування ведення лісового господарства. Дані лісовпорядкування служать для розробки щорічних планів.

Зовнішній моніторинг діяльності підприємства також здійснюється сторонніми організаціями. В першу чергу це – Чернівецьке ОУЛМГ, яке контролює практично усі аспекти діяльності підприємства. Сплату податків та інших відрахувань контролює фіскальна служба. Моніторинг екологічних та природоохоронних аспектів діяльності здійснює Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області. Місцеві органи влади здійснюють моніторинг соціальних аспектів діяльності підприємства, зокрема дотримання прав працівників та забезпечення прав місцевого населення.

Щорічно підприємство проходить наглядовий аудит з сертифікації лісів, під час проведення якого необхідно довести відповідність ведення лісового господарства міжнародним вимогам та стандартам FSCТМ.

Вплив діяльності

Ведення лісового господарства – складний процес який полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Основними вимогами, щодо ведення лісового господарства є:

-   забезпечення посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров’я людей;

-           забезпечення безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;

-           здійснення відтворення лісів;

-     забезпечення підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;

-     здійснення охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

-          раціональне використання лісових ділянок.

Враховуючи вищезазначене для ефективного ведення лісового господарства підприємством необхідні значні фінансові ресурси. В умовах повної відсутності фінансування з бюджету, підприємство повинно самостійно заробляти кошти на охорону, збереження та відновлення лісів, пропаганду природоохоронних знань, догляд за молодняками.

При плануванні і проведенні господарської діяльності місцевому населенню і іншим зацікавленим сторонам підприємство надає можливість виразити свої пропозиції по урахуванню можливих соціальних наслідків (обмеження господарської діяльності в окремих місцях, способах ведення господарської діяльності і лісозаготівель, будівництву і підтримання в належному стані дорожньої мережі, працевлаштування місцевого населення).

Громадськість інформується про заплановану і проведену діяльність через місцеві ЗМІ (газети «Дністрові зорі», «Рідне слово», радіо «Сок-ФМ»), мережу Інтернет (Північнобессарабський інформаційний портал, веб-сайт лісгоспу, Чернівецького ОУЛМГ), через органи місцевого самоврядування (надсилаються звіти для зацікавлених сторін, представники лісгоспу беруть участь у нарадах, зборах, засіданнях, які організовують органи місцевого самоврядування сільського та районного рівнів), а також на нарадах і зборах з працівниками лісгоспу, які є представниками місцевих громад.

Просвітницька діяльність проводиться в Іванівецькому шкільному лісництві, музеї лісу на базі Ломачинецького лісництва.

Діяльність підприємства має позитивні соціальні впливи стосовно місцевого населення, закладів бюджетної сфери, наповнення місцевого та державного бюджетів.

Вплив підприємства полягає в наступному:

-         працевлаштування місцевого населення

Станом на 01.01.2018 року загальна чисельність штатних працівників на підприємстві становила 200 осіб, із них 163 чоловіки (81 %) і 37 жінки (19 %). В основному, це працівники у віці 36-55 років – 117 чол. (58 %).  Мають фахову професійно-технічну освіту 36 (18 %), вищу освіту 26 (13%) працівників. У 2017 році за рахунок коштів підприємства пройшло навчання на курсах підвищення кваліфікації 7 керівників і спеціалістів та 5 робітників; у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації навчалось без відриву від виробництва 13 працівників; підготовлено 6 робітничих кадрів (ПТУ, інші заклади).  В якості соціального пакета ДП «Сокирянське ЛГ», спільно із профспілкою, надає своїм працівникам матеріальну допомогу у скрутних життєвих обставинах, застосовує системи преміювання, оплачує навчання на курсах підвищення кваліфікації, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для неповнолітніх дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо. Періодично за рахунок підприємства працівники проходять медичний огляд. Середня заробітна плата за 2017 рік складала 8307 грн.

-       податкові платежі

-     за 2017 рік підприємство сплатило податків до бюджетів всіх рівнів та зборів до державних цільових фондів 19773 тис.грн. в тому числі - податки до державного бюджету 10693 тис.грн, місцевих бюджетів 4166 тис.грн., єдиний соціальний внесок – 4914 тис.грн.

-        соціальна підтримка

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів, відділення звʼязку, будинки культури і школи у сільській місцевості, які використовують їх для опалення.

 

Природно-заповідний фонд та ліси високої природоохоронної цінності

У лісовому фонді ДП "Сокирянське лісове господарство" є ландшафтні заказники місцевого значення, ботанічні та гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення.

 

Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

№ пп

Назва обʼєкту

Площа, га

Дата створен-ня

Місцезнаходження, район, держлісгосп, лісництво, квартал

Коротка характерис-тика

Стан обʼ-єкту

Рішення директивних органів про створення об"єкту

Заказники місцевого значення

1

"Шебутинсь-кий яр"

150

16.12.94

Сокирянський район, Романківецьке лісництво, кв. 21-22

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

2

"Галицька стінка"

38,1

16.12.94

Сокирянське район, Ломачинецьке лісництво, кв. 5 вид. 1,2,3,4 (частина), кв. 8 вид. 10-13, 14

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

3

"Василівський яр"

525

16.12.94

Сокирянський район, Сокирянське лісництво, кв 6,7,14-19,72

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

4

"Бабинська стінка"

445,7

16.12.94

Кельменецький район, Кельменецьке лісництво, кв 8 вид 1-4,8-14, кв 9,10,16,24-28,31

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

5

"Молодіївсь-кий яр"

43,9

16.12.94

Кельменецький район, Іванівецьке лісництво, кв 6 вид. 3-8,10, кв 8 вид 2

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

6

"Поливанів яр"

39

16.12.94

Кельменецький район, Іванівецьке лісництво, кв 5

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

Всього

1241,7

Памятки природи місцевого значення

Ботанічні

1

"Сосна чорна"

8,7

20.12.01

Сокирянський район Ломачинецьке лісництво кв.16 вид.3

Цінні вікові насадження сосни чорної

Задовільний

Рішення ОР

171/17-01 від

20.12.01

2

"Липа срібляста"

0,7

20.12.01

Сокирянський район Сокирянське лісництво кв. 39 вид. 6

Має єстетичне науково-пізнавальне значення

Задовільний

Рішення ОР

171/17-01 від

20.12.01

3

"Сторічний дуб"

0,03

20.12.01

Сокирянський район Романківецьке лісництво кв. 70 вид. 6

Одиноке дерево дуба віком понад 100 років

Задовільний

Рішення ОР

171/17-01 від

20.12.01

Всього

9,43

Гідрологічні

1

Джерело "Поруб"

0,5

20.12.01

Сокирянський район Сокирянське лісництво кв.7 вид.21

Гідрокарбо-натна магнієво-натрієва мінеральна вода

Мінералізація 0,4-0,7 г/л

Дебіт 7 м3/год

Задовільний

Рішення ОР

171/17-01 від

20.12.01

2

Джерело "Розко-

пинці"

0,3

17.10.84

Сокирянський район Сокирянське лісництво кв. 21 вид. 31

Гідрокарбо-натна магнієво-натрієва мінеральна вода

Мінералізація 0,75 г/л

Дебіт 8000000 л/добу

Задовільний

рішення

Чернівецького

облвиконкому

№216від17.10.84

Всього

0,8

Всього по ДП

1251,93

 

Рубки головного користування, санітарні, прохідні рубки, ліквідація захаращеності на даних територіях та об’єктах природно-заповідного фонду заборонені, не проектуються та не проводяться.

У ДП "Сокирянське лісове господарство" виділено 2477,3 га лісів високої природоохоронної цінності.

Щорічно проводиться моніторинг територій та об’єктів природно-заповідний фонду та лісів високої природоохоронної цінності. За останні роки погіршення їхнього стану не виявлено.

На територіях та об’єктах природно-заповідний фонду, лісах високої природоохоронної цінності та решті території підприємства проводяться заходи із підтримання середовищ існування рідкісних видів, зокрема:

-   охорона лісів від незаконної діяльності та порушення режиму охорони ПЗФ та видів, які занесені до Червоної книги України;

-  проведення різних видів моніторингу для виявлення можливих змін у середовищах існування та чисельності рідкісних видів, неконтрольованого поширення інвазивних видів;

-     охорона мурашників, залишення дуплястих дерев, неліквідної деревини;

-      дотримання сезону тиші;

-    залишення на лісосіках дерев береки, старовікових дерев, їхніх груп.