Лісове господарство – один із небезпечних напрямків в агропромисловому комплексі стосовно шкідливих та небезпечних виробничих чинників – роботи на висоті, лісосічні роботи, трелювання, транспортування лісу, робота на вантажопідіймальних кранах і машинах, підйомниках, роботи в механічних цехах.. 

Нажаль майже щороку в Україні фіксуються нещасні випадки із смертельними наслідками, які стаються із працівниками лісового господарства під час проведення лісосічних робіт. Дана ситуація вимагає особливої уваги і вжиття відповідних заходів щодо недопущення випадків травмування працівників.

 Основними причинами нещасних випадків зі смертельними наслідками в лісовому господарстві, які сталися під час виконання лісосічних робіт є насамперед порушення технологічного процесу та вимог інструкцій з охорони праці.

Проведення лісосічних робіт

 Лісосічні роботи слід виконувати згідно вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці. Дотримуватись інструкції з охорони праці, експлуатаційної документації на технічні засоби та інструкцій підприємства-виробника, що затверджуються та діють на підприємстві, карт технологічного процесу та нарядів-допусків.

 Проведення лісосічних робіт, а саме виконання робіт підвищеної небезпеки необхідно здійснювати бригадою, яка повинна складатись не менш ніж з двох працівників.  Організаційне та технологічне керівництво роботами має здійснювати майстер або інший працівник, які пройшли перевірку знань з безпечного ведення робіт.

До лісосічних робіт допускаються особи з фаховою (професійною) підготовкою.

Керівник лісосічних робіт зобов’язаний щоденно перевіряти комплектність бригади, наявність і справність бензопили та допоміжних звалювальних засобів.

За межами небезпечної зони має працювати інший працівник, який спостерігає за роботою вальника. Необхідно пам’ятати, що зона, небезпечна для знаходження людей, повинна бути огороджена, позначена добре помітними попереджувальними знаками, а в необхідних випадках слід подавати попереджувальні звукові чи світлові сигнали. Якщо через небезпечну зону проходить шосейна дорога, то вона має бути перекрита на весь час виконання робіт, а транспорт направлений на об'їзд. Якщо на небезпечній зоні знаходяться споруди, то на час виконання робіт люди з них повинні бути евакуйовані.

Картами технологічного процесу необхідно завершувати доведення до відома бригад (ланок) і окремих працівників вимог з охорони праці, які відсутні в експлуатаційній документації на технічні засоби і в повній мірі не можуть бути включені в акти з охорони праці підприємства.

Зміст карти технологічного процесу має відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, які необхідні для регламентації безпечного ведення окремих видів робіт, враховувати особливості робочого об’єкта, виділених бригаді знарядь праці, прийнятої технології робіт, рівня повноти врахування вимог безпеки праці в інструкції з охорони праці та в інших документах для бригади. Під час їх розроблення максимум необхідної інформації слід подавати графічно та в табличній формі.

Нормативно-правові акти з охорони праці, що діють на підприємстві, та технологічні документи, які бригада або ланка повинні виконувати в доповнення до вимог карти технологічного процесу, в карті необхідно називати в розділі «Особливі вказівки».

Окрему увагу необхідно приділити первинному інструктажу вальника лісу, а потім через кожні три місяці проводити повторний інструктаж.  Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та вальника.

До самостійної роботи вальником допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання по валці дерев, медичне обстеження, не мають медичних протипоказань при роботі на висоті, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Вальник повинен: виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

знати будову та правила безпечної експлуатації механізмів, пристосувань та іншого обладнання, яке застосовується при валці дерев; не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці; користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту; вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків; вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння; пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі; не допускати в робочу зону сторонніх осіб; виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій він проінструктований.

Перед початком роботи слід дотримуватись основних вимог безпеки. Зокрема, після отримання завдання від керівника робіт необхідно: одягти спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту та перевірити справність інструменту, пристосувань, обладнання.

Слід звернути увагу на вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним струмом, падіння з висоти, падіння предметів, відлітання суччя, гілок, тирси та інше. При виникненні такої ситуації необхідно в небезпечну зону не допускати сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт. Якщо стався нещасний випадок, необхідно потерпілому надати першу медичну допомогу. При необхідності викликати швидку допомогу.

Отже, керівнику лісництва необхідно звернути увагу на посиленні контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною. Забезпечені дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Проведені щорічного навчання з питань охорони праці та безпечного ведення робіт із підвищеною небезпекою для посадових осіб та працівників. Забезпечені відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників. Не допущення до роботи осіб, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.