Такий важливий і складний природний комплекс, як ліс, зобовʼязує його трудівників не просто доглядати за насадженнями, а вести комплексне лісове господарство, піклуватись і про навколишнє природне середовище, і підтримувати місцеві громади, і власних робітників. Дотримання цих вимог і є основою для сертифікації лісів.

У світі та й в Україні, яка намагається рухатись у напрямку світового співтовариства, все більшої популярності набуває лісова сертифікація. Не залишилось осторонь і державне підприємство «Сокирянське лісове господарство», яке приєдналось до цього процесу ще у далекому 2008 році у складі підприємств Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. У 2012 році наш лісгосп повторно пройшов процес сертифікації та отримав сертифікат за схемою Лісової Наглядової Ради (FSCTM). Сертифікація здійснювалась міжнародною компанією SGS, яка акредитована Лісовою Наглядовою Радою на проведення лісової сертифікації. Хоча строк дії сертифікату 5 років, але щороку проводяться наглядові аудити, щоб гарантувати дотримання нашим підприємством міжнародних вимог.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі Forest Stewardship CouncilТМ (Лісова Опікунська Рада)  – це міжнародна організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993 році як відповідь на загрозу глобальних змін у лісах, FSCТМ розробила свій стандарт, дотримуючись якого, лісові господарства мусять дбати про відновлення лісів і збереження лісового біорізноманіття. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів місцевого населення та власних працівників.

Як показав досвід, лісова сертифікація дала чимало вигод для нашого лісгоспу. Це і відкриття нових ринків сертифікованої лісопродукції, і отримання нових знань і навичок із ведення екологічно орієнтованого лісівництва. А ще – підняття на якісно новий рівень охорони праці та соціальних стандартів виробництва. І річ йде не стільки про можливість експорту деревини за кордон, оскільки наявність сертифікату FSCTM є основною вимогою для європейських споживачів, а про можливість українських деревообробних підприємств експортувати свою продукцію глибокої переробки деревини на міжнародні ринки. А таке можливо лише у тому разі, коли виріб, що експортується (фанера, меблі, навіть сірники), виготовлені із сертифікованої сировини, тобто сертифікованої деревини. Із цього слідує, що державне підприємство "Сокирянське лісове господарство" власним відповідальним лісоуправлінням сприяє розвитку сектору переробки деревини економіки нашої Батьківщини.

Звичайно, вимоги цієї міжнародної організації базуються на найкращому світовому досвіді та, відповідно, значно вищі за національні. Це зобовʼязує постійно «рости» у знаннях і досвіді, впроваджувати у виробництво найкращу доступну світову практику.

Для підтвердження статусу сертифікату FSCTM утримувачем ДП "Сокирянське лісове господарство", компанія SGS 1-2 липня цього року провела черговий наглядовий аудит.

Під час візиту ведучим аудитором та експертом було відвідано кілька лісництв, в яких проаналізовано ведення необхідної технічної документації, проведено співбесіди-інтерв’ю зі спеціалістами лісництв, працівниками, а також оглянуто ділянки лісу, де проводяться лісогосподарські роботи, а також лісові розсадники, дослідні ділянки, інші важливі місця.

За результатами аудиту наш лісгосп рекомендований до продовження строку дії сертифікату.

Стандарти лісової сертифікації високі і виконати усі вимоги нелегко, хоча й реально. Але, як бачимо, наймолодший лісгосп області вкотре успішно впорався і з цим завданням.