У 2018 році ДП "Сокирянське лісове господарство" проходило процедуру оцінки впливу на довкілля планованих господарських заходів – суцільнолісосічних рубок головного користування. Процедуру оцінки впливу на довкілля проводило Міністерство екології та природних ресурсів України. За результатами її завершення лісгосп отримав висновок з оцінки впливу на довкілля. Одним із пунктів обов'язкового післяпроектного моніторингу, виконання якого покладається на суб'єкта господарювання – ДП "Сокирянське лісове господарство", є визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів та природних лісів.

Визначення пралісів багато. У загальному розумінні - праліс (первинний ліс) – такий ліс, який не зазнав жодних змін під впливом людини, чи лісовий масив, який ніколи не зазнавав людського втручання і у своїй структурі і динаміці демонструє природний розвиток. Його ґрунт, клімат, флора, фауна і життєві процеси не були ні зруйновані, ні змінені через лісокористування, випас худоби або інший прямий чи непрямий вплив людини.

Праліси та старовікові ліси – недоторкані ділянки, які існують і розвиваються під впливом природи. Завдяки цьому вони мають високу життєздатність, стійкі проти несприятливих впливів, забезпечують надзвичайно важливі екосистемні послуги.

У 2017 році в Україні був прийнятий закон щодо охорони пралісів.

Звичайно, основним критерієм до надання статусу пралісу є відсутність втручання людини. Але, таку умову можна виконати лише у високогірних недоступних лісах. Тому праліси, як правило, виявляються лише там. Проте, для підтвердження відсутності пралісів у ДП "Сокирянське лісове господарство", лісові насадження якого знаходяться на рівнині у густонаселеному районі та інтенсивно доглядаються і були проведені ці дослідження.

Визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів чи природних лісів проводиться за спеціальною методикою, яка затверджена Міністерством екології та природних ресурсів України та складається із трьох етапів:

1)    камеральний, під час якого за наявною лісовпорядною інформацією, науковими та архівними джерелами підбирали ділянки, які потенційно можуть відповідати критеріям належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів чи природних лісів. За результатами проведення даного етапу робіт, який був виконаний у травні цього року, було виділено 10 таких лісових ділянок (усі знаходились у Кельменецькому лісництві);

2)    польове обстеження, під час якого кожну ділянку детально оглядають, закладають кілька пунктів таксації та визначають і реєструють багато даних. Кожен пункт фіксується за допомогою геопозиціонування та проводиться його фотофіксація. Даний етап у ДП "Сокирянське лісове господарство" було проведено на початку серпня;

3)    завершальний етап, підсумковий аналіз камеральних та польових даних здійснюється для масиву загалом та для окремих груп ділянок лісу. Під час цього етапу дається остаточний висновок.

За результатами натурних обстежень та завершального етапу робіт були отримані висновки, що жодна із 10 потенційних ділянок, які були підібрані на камеральному етапі, не задовольняють жорстких вимог, які висунуті до пралісів, квазіпралісів чи природних лісів. Усі вони були віднесені до господарських лісів.