Швейцарський учений Йоганн Фрідріх Шерр, засновник балансової теорії, ще наприкінці XIX століття писав, що «Бухгалтерський облік – справедливий суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кожного підприємства». Цей вислів підтверджує взаємозв’язок  між діяльністю з ведення бухгалтерського обліку і звітності та управлінням усією діяльністю підприємства.

     З точки зору керівника, бухгалтерський облік – це збір, реєстрація та узагальнення всієї інформації, яка необхідна, зокрема, керівництву установи для прийняття управлінських рішень (абзац третій ст..1  Закону від 16.07.99р. №996-XIV « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», далі -  Закон № 996). Усе, що відбувається в установі, - і управлінські рішення, і господарські операції, і отримані результати – можна відстежити через призму бухгалтерських проведень в облікових регістрах та залишків на рахунках активів і зобов’язань  установи, відображених у фінансовій звітності.

        Тож, 12 липня 2019 року в актовій залі Вашківецького лісопункту Державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» відбулася нарада бухгалтерів та лісничих під головуванням директора Гончара Василя Борисовича по обговоренню стану бухгалтерського обліку та проведення внутрішнього контролю, що дасть можливість відслідкувати фактичний стан справ на підприємстві.

Зокрема на нараді було обговорено:

1.     Тимчасову інструкцію з електронного обліку продукції лісозаготівлі, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затвердженої наказом Держлісагентства від 27.06.2012 «202 та поєднання бухгалтерського обліку з електронним обліком деревини (ЕОД);

2.     Спеціалізовані форми обліку деревини, затверджені наказом Держлісагенства України №110;

3.     Взаємозв’язок між даними бухгалтерського обліку та Звітом про виконання виробничого плану по лісовому господарству (форма 10-ЛГ);

4.     Основні вимоги Закону №996 та найважливіші питання нововведення які відбулися з 01.01.2019 р. в бухгалтерськму обліку.  

           Уміла організація внутрішнього контролю забезпечить збереження майна, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів на підприємстві, отримання позитивного результату діяльності нашого підприємства, а також запобігти порушенню законодавства – наголосив директор лісгоспу.