Фінансова звітність

ЗВІТ про виконання виробничо-фінансового плану по лісовому і мисливському господарству та охороні навколишнього природного середовища за січень-березень 2022 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2022 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I квартал 2022 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2021 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2021 року

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року