Лісова сертифікація

30 березня 2020 року набув чинності новий FSC® національний стандарт системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 (доступний за посиланням ua.fsc.org/download-box.1013.htm). У зв'язку з цим ДП "Сокирянське лісове господарство", як утримувач FSC® сертифікату (код ліцензії FSC-C106043), задля збереження статусу сертифікованого підприємства впроваджує вимоги нового стандарту.

Відповідно до статей 35,56 Лісового кодексу України з метою приведення системи ведення лісового господарства ДП «Сокирянське ЛГ»  відповідно до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку, підприємство сертифіковане за схемою FSC®.

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Головною мотивацією лісової сертифікації є прагнення ДП «Сокирянське лісове господарство» отримати підтвердження високого рівня ведення лісового господарства від незалежної міжнародної організації, відповідати світовим екологічним, економічним та соціальним стандартам.

Вперше ДП "Сокирянське лісове господарство" було сертифіковане у 2008 році у складі  підприємств Чернівецького обасного управління лісового та мисливського господарства.

У 2012 році було прийнято рішення про індивідуальну участь підприємства у сертифікаційному процесі і 19 грудня 2012 року ДП "Сокирянське лісове господарство" отримало сертифікат SGS-FM/COC-009688. Процес лісової сертифікації неперервний у часі та не завершився отриманням сертифікату, щороку підприємство повинно підтверджувати відповідність міжнародним стандартам.

У 2017 році строк дії сертифікату закінчився та було успішно проведено повторну основну оцінку.

У травні 2022 року проведено ресертифікаційний аудит та розширено сферу дії сертифікату на приєднані під час реорганізації ліси, за результатами якої ліси, що надані нашому лісгоспу і надалі залишаються сертифікованими зі збереженням того ж номера сертифікату.

 

Моніторинг

Моніторинг в ДП «Сокирянське ЛГ» охоплює всі види діяльності і проводиться на різних рівнях. Індикатори моніторингу встановлені та охоплюють соціальні, економічні та екологічні аспекти.

Соціальні аспекти включають:

-           охорону та підтримання місць особливого історичного, соціального та культурного значення;

-           підтримку місцевої інфраструктури;

-           навчання та підвищення кваліфікації працівників;

-            створення та підтримка об’єктів рекреації та зон масового відпочинку;

-           забезпечення робочими місцями місцевого населення.

Економічні аспекти включають:

-           збереження обсягів виробництва продукції и продуктивності праці;

-           збереження прибутковості в довгостроковому періоді;

-           збереження балансової вартості підприємства;

-           збереження обсягів та стабільності лісокористування.

Екологічні аспекти включають:

-  підтримання та підвищення якості об’єктів природно-заповідного фонду та лісів високої природоохоронної цінності;

-           ідентифікацію та охорону рідкісних та зникаючих видів;

-           підтримання захисних функцій лісів і, зокрема, водорегулюючого режиму;

-           заготівля деревини в рамках встановленої розрахункової лісосіки;

-      планування заходів мінімізації впливу на довкілля в процесі підготовки ділянок під проведення рубок та внесення їх до технологічних карт розробки лісосік;

-           моніторинг діяльності лісозаготівельних бригад;

-           огляд місць заготівлі деревини;

-           відновлення лісових ділянок після проведення рубок;

-           переведення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у вкриті;

-           моніторинг рідкісних та зникаючих видів флори і фауни.

Внутрішній моніторинг здійснюється відповідно до прийнятих програм моніторингу та чинного законодавства. Програми визначають процедуру моніторингу та відповідальних осіб. Частота, інтенсивність та обсяги моніторингу залежать від інтенсивності та обсягів робіт, які здійснюються підприємством. Моніторинг охоплює період від одного дня (поточний моніторинг за виконанням денних норм виробітку, кількості заготовленої чи переробленої продукції, дотримання правил охорони праці, дотримання природоохоронного та лісового законодавства) до одного року (моніторинг планових показників діяльності за рік) та десятиріччя (зміни стану показників лісового фонду). Моніторинг може здійснюватися також потижнево, помісячно чи поквартально.

Моніторинг діяльності підприємства та відповідності вимогам національного законодавства здійснюється всіма відповідальними працівниками.

Детальний моніторинг стану лісового фонду та наявності лісових ресурсів проводиться раз у 10 років під час базового лісовпорядкування. Моніторинг також враховує чутливість та стан навколишнього середовища. Так, для видів діяльності, які мають значний вплив на навколишнє середовище (лісозаготівлі, лісовідновлення) частота та інтенсивність моніторингу зростають.

Найбільш детальний моніторинг складу насаджень, вікового розподілу, повноти, запасу та інших таксаційних показників, а також рівня біорізноманіття, включаючи наявність рослинного покриву та недеревної продукції, тощо проводиться під час базового лісовпорядкування раз в десять років, яке здійснюється як складова процесу планування ведення лісового господарства. Дані лісовпорядкування служать для розробки щорічних планів.

Зовнішній моніторинг діяльності підприємства також здійснюється сторонніми організаціями. В першу чергу це – Чернівецьке ОУЛМГ, яке контролює практично усі аспекти діяльності підприємства. Сплату податків та інших відрахувань контролює фіскальна служба. Моніторинг екологічних та природоохоронних аспектів діяльності здійснює Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області. Місцеві органи влади здійснюють моніторинг соціальних аспектів діяльності підприємства, зокрема дотримання прав працівників та забезпечення прав місцевого населення.

Щорічно підприємство проходить наглядовий аудит з сертифікації лісів, під час проведення якого необхідно довести відповідність ведення лісового господарства міжнародним вимогам та стандартам FSC®.

 

Програма моніторингу соціальних та екологічних впливів господарської діяльності у ДП "Сокирянське лісове господарство"

  п/п

Зміст моніторингу

1

Результати діяльності з лісовідновлення.

2

Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані.

3

Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними видами.

4

Використання генетично модифікованих організмів.

5

Результати лісівничої діяльності.

6

Вплив використання добрив на цінності довкілля.

7

Вплив застосування засобів біологічної боротьби.

8

Вплив природних небезпек.

9

Вплив розвитку інфраструктури, транспортування та лісівничих заходів на рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, оселища, екосистеми, ландшафтні цінності, воду, та грунти.

10

Вплив заготівлі на вилучення деревини та на не деревинну лісову продукцію, цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги.

11

Екологічно прийнятна утилізація відходів.

12

Охорона лісу від незаконної  діяльності.

13

Відповідність застосовному (національному) і місцевому законодавству, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам.

14

Вирішення спорів і скарг.

15

Гендерна рівність, сексуальні домагання та гендерна дискримінація

16

Програми та заходи (види діяльності), що стосуються безпеки та гігієни праці.

17

Виплата заробітної плати.

18

Навчання працівників.

19

Виявлення місцевих громад та їх законних прав.

20

Повне виконання умов юридично обов’язкових угод

21

Стосунки з громадами.

22

Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення для місцевих громад

23

Місцевий економічний та соціальний розвиток

24

Продукування різноманітних вигод та/або продуктів

25

Підтримання та/або посилення послуг екосистеми

26

Порівняння фактичних із запланованими річними обсягами заготівлі деревинної та недеревинної лісової продукції

27

Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництв зі створенням доданої вартості.

28

Тривала (економічна) життєздатність.

29

Категорії 5 і 6  особливих цінностей для довкілля.

30

Підтримання та/або посилення послуг екосистем.

31

Ефективність визначених та вжитих заходів із запобігання негативним впливам господарської діяльності на цінності довкілля, пом’якшення таких впливів і відновлення цих цінностей.

32

Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, і ефективність вжитих заходів з охорони цих видів та їх оселищ.

33

Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

34

Аборигенні види, що трапляються природно, та біологічним різноманіттям, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

35

Водотоки, водні об’єкти кількість та якість води, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

36

Перетворення природних лісів на плантації або на нелісові.

37

Категорії 1-4 особливі цінності для збереження, ефективність вжитих заходів з їх підтримання та/або збагачення.

38

Рівень забруднення одиниці господарювання радіонуклідами.

 

У ДП "Сокирянське лісове господарство" наказом №256 від 6 липня 2020 року призначені відповідальні виконавці та відповідальні за контроль за кожним із видів моніторингу, відповідно до  FSC® національний стандарт системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019, у тому числі щодо виявлення цінностей довкілля, зокрема рідкісних та зникаючих видів, репрезентативних ділянок існуючих лісових екосистем, плани щодо використання добрив, плани щодо виявлення природних небезпек тощо.

 

Вплив діяльності

Ведення лісового господарства – складний процес який полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Основними вимогами, щодо ведення лісового господарства є:

-   забезпечення посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров’я людей;

-           забезпечення безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;

-           здійснення відтворення лісів;

-     забезпечення підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;

-     здійснення охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

-          раціональне використання лісових ділянок.

Враховуючи вищезазначене для ефективного ведення лісового господарства підприємством необхідні значні фінансові ресурси. В умовах повної відсутності фінансування з бюджету, підприємство повинно самостійно заробляти кошти на охорону, збереження та відновлення лісів, пропаганду природоохоронних знань, догляд за молодняками.

При плануванні і проведенні господарської діяльності місцевому населенню і іншим зацікавленим сторонам підприємство надає можливість виразити свої пропозиції по урахуванню можливих соціальних наслідків (обмеження господарської діяльності в окремих місцях, способах ведення господарської діяльності і лісозаготівель, будівництву і підтримання в належному стані дорожньої мережі, працевлаштування місцевого населення).

Громадськість інформується про заплановану і проведену діяльність через місцеві ЗМІ (газети «Дністрові зорі», «Рідне слово», радіо «Сок-ФМ»), мережу Інтернет (Північнобессарабський інформаційний портал, веб-сайт лісгоспу, Чернівецького ОУЛМГ), через органи місцевого самоврядування (надсилаються звіти для зацікавлених сторін, представники лісгоспу беруть участь у нарадах, зборах, засіданнях, які організовують органи місцевого самоврядування сільського та районного рівнів), а також на нарадах і зборах з працівниками лісгоспу, які є представниками місцевих громад.

Просвітницька діяльність проводиться в шкільному лісництві, що діє на базі Романківецького ліцею ім. К.Ф.Поповича, музеї лісу на базі Ломачинецького лісництва.

Діяльність підприємства має позитивні соціальні впливи стосовно місцевого населення, закладів бюджетної сфери, наповнення місцевого та державного бюджетів.

Вплив підприємства полягає в наступному:

-         працевлаштування місцевого населення

Станом на 01.01.2022 року загальна чисельність штатних працівників на підприємстві становила 430 осіб, із них 369 чоловіки (86 %) і 61 жінки (14 %). В основному, це працівники у віці 36-55 років – 258 чол. (60 %). Мають фахову професійно-технічну освіту 86 (25 %), вищу освіту107 (25%) працівників. У 2021 році за рахунок коштів підприємства пройшло навчання на курсах підвищення кваліфікації 8 керівників і спеціалістів та 3 робітників; у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації навчалось без відриву від виробництва 6 працівників; підготовлено 3 робітничих кадрів (ПТУ, інші заклади). В якості соціального пакета ДП «Сокирянське ЛГ», спільно із профспілкою, надає своїм працівникам матеріальну допомогу у скрутних життєвих обставинах, застосовує системи преміювання, оплачує навчання на курсах підвищення кваліфікації, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для неповнолітніх дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо.

-       податкові платежі

-    Сума сплачених податків та внесків (зборів) у 2021 році склала 36,022 млн. грн., що становить 138% до минулого року, з них до державного бюджету 17,892 млн. грн., до місцевого бюджету 9,687 млн. грн., єдиний соціальний внесок 8,443 млн. грн.Сума сплачених податків та внесків (зборів) у 2021 році склала 36,022 млн. грн., що становить 138% до минулого року, з них до державного бюджету 17,892 млн. грн., до місцевого бюджету 9,687 млн. грн., єдиний соціальний внесок 8,443 млн. грн.

  соціальна підтримка

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів, відділення звʼязку, будинки культури і школи у сільській місцевості, які використовують їх для опалення.

 

Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

№ пп

Назва об’єкта ПЗФ

Категорія

Тип

Площа, га

Адміністративне розташування та місцезнаходження об’єкта ПЗФ (район, сільрада, територіальна громада, село, лісгосп, лісництво, квартали та виділи)

1

Шилівський ліс

пам`ятка природи загальнодержавного значення

ботанічна

60

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Колінківецьке лісництво квартал №60 виділ 1

2

Рухотинський ліс

пам`ятка природи загальнодержавного значення

ботанічна

49

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво квартал №55 виділ 8

3

Шебутинський яр

заказник місцевого значення

ландшафтний

150

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Романківецьке лісництво виділ 21 квартала №69 та квартали №21, 22

4

Галицька стінка

заказник місцевого значення

ландшафтний

38,1

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Ломачинецьке лісництво виділи 1-3 квартала №5 та виділи 6-9,15,16 квартала №8

5

Василівський яр

заказник місцевого значення

ландшафтний

525

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Сокирянське лісництво кв. 6, 7, 14-19, 72

6

Бабинська стінка

заказник місцевого значення

ландшафтний

445,7

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Кельменецьке лісництво виділи 1-4,8-14 кварталу №8, виділи 1-15,21,22 кварталу №25, квартали №9,10,16,24,26-28,31

7

Молодівський яр

заказник місцевого значення

ландшафтний

43,9

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Іванівецьке лісництво виділи 3-8, 10, 11 квартала №6 та виділи 2, 3 квартала №8

8

Поливанів яр

заказник місцевого значення

ландшафтний

39

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Іванівецьке лісництво,  квартал №5

9

Гриняцька стінка -1

заказник місцевого значення

ландшафтний

25,1

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №61 виділи 1, 3, 4

10

Гриняцька стінка -2

заказник місцевого значення

ландшафтний

41,4

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №59 виділи 1-6

11

Прутська заплава

заказник місцевого значення

ландшафтний

630

Дністровський, Чернівецький райони

ДП "Сокирянське лісове господарство", Новоселицьке лісництво №2, квартали №8, 9, 11 (виділи 1-23, 25-34), 20 (виділи 26-31), 37, 38

12

Баламутівська стінка

заказник місцевого значення

ландшафтний

43,7

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №57 виділи 1-11

13

Чапля

заказник місцевого значення

орнітологічний

8,3

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Клішківецьке лісництво,  квартал №18 виділ 12

14

Зарожанська дача

заказник місцевого значення

лісовий

129

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Клішківецьке лісництво,  квартал №39 виділи 6, 7; квартал №46 виділи 2, 3; квартал №50 виділ 2

15

Ділянка конвалії

пам`ятка природи місцевого значення

ботанічна

3

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Новоселицьке лісництво №1  квартал №1 виділ  9

16

Сосна чорна

пам`ятка природи місцевого значення

ботанічна

8,7

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Ломачинецьке лісництво кв. 16 вид. 3

17

Липа срібляста

пам`ятка природи місцевого значення

ботанічна

0,7

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Сокирянське лісництво кв. 39 вид. 6

18

Сторічний дуб

пам`ятка природи місцевого значення

ботанічна

0,1

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Романківецьке лісництво кв. 70 вид. 3

19

Джерело "Розкопинці"

пам`ятка природи місцевого значення

гідрологічна

0,3

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Сокирянське лісництво кв. 21 вид. 5

20

Джерело «Поруб»

пам`ятка природи місцевого значення

гідрологічна

0,5

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Сокирянське лісництво квартал №7 виділ 21

21

Стратотип звенигородської свити силуру

пам`ятка природи місцевого значення

геологічна

14,3

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Клішківецьке лісництво квартал №54 виділи 12-16

22

Стратотип пригородської свити силуру

пам`ятка природи місцевого значення

геологічна

9,9

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Хотинське лісництво квартал №59 виділ 10

23

Городище «Корнешти»

пам`ятка природи місцевого значення

геологічна

29,9

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №68 виділ  9,10,15-21,29

24

Буковий праліс

заповідне урочище місцевого значення

33

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №23 виділ 3

25

Дубовий праліс

заповідне урочище місцевого значення

13

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №33 виділ 5

26

Ділянка пралісу

заповідне урочище місцевого значення

10

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №18 виділ 15

27

Бучок

заповідне урочище місцевого значення

25,8

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №50 виділ 1

28

Реліктова бучина

заповідне урочище місцевого значення

60

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №32 виділи 4, 5

29

Млинки

дендрологічний парк місцевого значення

13,8

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Клішківецьке лісництво квартал №35 виділи 22, 23, 25-30, 44

 

Рубки головного користування, санітарні, прохідні рубки, ліквідація захаращеності на даних територіях та об’єктах природно-заповідного фонду заборонені, не проектуються та не проводяться.

У ДП "Сокирянське лісове господарство" виділено 4008 га лісів для збереження у них особливих цінностей довкілля.

Щорічно проводиться моніторинг територій та об’єктів природно-заповідний фонду та лісів високої природоохоронної цінності. За останні роки погіршення їхнього стану не виявлено.

На територіях та об’єктах природно-заповідний фонду, лісах високої природоохоронної цінності та решті території підприємства проводяться заходи із підтримання середовищ існування рідкісних видів, зокрема:

-   охорона лісів від незаконної діяльності та порушення режиму охорони ПЗФ та видів, які занесені до Червоної книги України;

-  проведення різних видів моніторингу для виявлення можливих змін у середовищах існування та чисельності рідкісних видів, неконтрольованого поширення інвазивних видів;

-     охорона мурашників, залишення дуплястих дерев, неліквідної деревини;

-      дотримання сезону тиші;

-    залишення на лісосіках дерев береки, старовікових дерев, їхніх груп.

 

Показники виконаних завдань по ДП «Сокирянське лісове господарство», які доведені до виконання Чернівецькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства згідно з Програмою розвитку лісового господарства області

Напрям діяльності

Заходи програми

Од. вим.

2021 рік

обсяг

джерела фінансуван-ня

витрачено коштів, тис. грн.

Лісове господарство

лісовідновлення

га

83,1

власні кошти

4082,9

лісорозведення

га

21,5

власні кошти

116,7

Охорона та захист лісу

проведення лісопатологічних обстежень

га

1510,3

силами ДЛО

створення мінералізованих смуг

км

50

власні кошти

6,0

догляд за мінералізованими смугами

км

100

власні кошти

5,9

Догляд за лісом та заготівля деревини

рубки головного користування

м3

21853

власні кошти

8678,2

рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи

м3

25564

власні кошти

6263,2

Підвищ. наукового рівня ведення лісового господарства

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів

тис. грн.

власні кошти

100,4

Розвиток мережі лісовозних доріг

утримання, ремонт та будівництво лісових доріг

км

власні кошти

736,8

 

 

Розвиток побічних лісових користувань

Напрям діяльності

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

кг

шт.

га

кг

шт.

га

кг

шт.

га

кг

шт.

га

кг

шт.

га

1. Заготівля:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аронії чорноплідної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лікарської сировини

3040

 

 

3040

 

 

3040

 

 

 

 

 

 

 

 

кизилу чоловічого

1500

 

 

1500

 

 

1500

 

 

 

 

 

415

 

 

2. Вирощування зернових

21178

 

 

21178

 

 

21178

 

 

24450

 

 

43720

 

 

3. Вирощування риби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2378

 

 

4. Реалізація садивного матеріалу

 

5770

 

 

5770

 

 

5770

 

 

8754

 

 

6237

 

у т.ч. декоративного

 

5770

 

 

5770

 

 

5770

 

 

 

 

 

 

 

5. Бджільництво (мед)

180

 

 

180

 

 

180

 

 

141

 

 

138

 

 

6. Заготівля новорічних ялинок на спеціальних плантаціях

 

348

 

 

348

 

 

348

 

 

346

 

324

 

 

Флора та фауна

На території лісового фонду ДП «Сокирянське ЛГ» виявлено наступні види червонокнижних, рідкісних видів та видів рослин, що перебувають під загрозою зникнення:

 • берека (горобина) лікарська;
 • конвалія лікарська;
 • підсніжник звичайний;
 • цибуля ведмежа (черемша)
 • горицвіт весняний;
 • пізньоцвіт осінній;
 • коручка чемерникопідібна;
 • клокичка периста;
 • шафран Гейфеля,

а також тварин:

 • мідянка звичайна;
 • кіт лісовий;
 • сорокопуд сірий;
 • вечірниця руда;
 • тхір лісовий;
 • соня лісова;
 • ящірка зелена;
 • мишівка лісова;
 • жук-олень.

У результаті проведених відповідних видів моніторингу у 2021 році значущих змін у чисельності та складі чи стані цих видів не виявлено.

За результатами проведення моніторингу лісів високої природоохоронної цінності та об’єктів природно-заповідного фонду, суттєвих змін їхнього стану, у т.ч. негативних, не виявлено.

У 2022 році ДП «Сокирянське ЛГ» планує провести 263,4 га санітарних вибіркових рубок.

Відповідальний (координатор) за лісову сертифікацію – начальник лісового відділу Дзик Володимир.