Лісова сертифікація

30 березня 2020 року набув чинності новий FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 (доступний за посиланням ua.fsc.org/download-box.1013.htm). У зв'язку з цим ДП "Сокирянське лісове господарство", як утримувач FSC сертифікату, задля збереження статусу сертифікованого підприємства впроваджує вимоги нового стандарту.

Відповідно до статей 35,56 Лісового кодексу України з метою приведення системи ведення лісового господарства ДП «Сокирянське ЛГ»  відповідно до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку, підприємство сертифіковане за схемою FSCТМ (Лісова Опікунська Рада).

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Головною мотивацією лісової сертифікації є прагнення ДП «Сокирянське лісове господарство» отримати підтвердження високого рівня ведення лісового господарства від незалежної міжнародної організації, відповідати світовим екологічним, економічним та соціальним стандартам.

Вперше ДП "Сокирянське лісове господарство" було сертифіковане у 2008 році у складі  підприємств Чернівецького обасного управління лісового та мисливського господарства.

У 2012 році було прийнято рішення про індивідуальну участь підприємства у сертифікаційному процесі і 19 грудня 2012 року ДП "Сокирянське лісове господарство" отримало сертифікат SGS-FM/COC-009688. Процес лісової сертифікації неперервний у часі та не завершився отриманням сертифікату, щороку підприємство повинно підтверджувати відповідність міжнародним стандартам.

У 2017 році строк дії сертифікату закінчився та було успішно проведено повторну основну оцінку, за результатами якої ліси, що надані нашому лісгоспу і надалі залишаються сертифікованими зі збереженням того ж номера сертифікату.

 

Моніторинг

Моніторинг в ДП «Сокирянське ЛГ» охоплює всі види діяльності і проводиться на різних рівнях. Індикатори моніторингу встановлені та охоплюють соціальні, економічні та екологічні аспекти.

Соціальні аспекти включають:

-           охорону та підтримання місць особливого історичного, соціального та культурного значення;

-           підтримку місцевої інфраструктури;

-           навчання та підвищення кваліфікації працівників;

-            створення та підтримка об’єктів рекреації та зон масового відпочинку;

-           забезпечення робочими місцями місцевого населення.

Економічні аспекти включають:

-           збереження обсягів виробництва продукції и продуктивності праці;

-           збереження прибутковості в довгостроковому періоді;

-           збереження балансової вартості підприємства;

-           збереження обсягів та стабільності лісокористування.

Екологічні аспекти включають:

-  підтримання та підвищення якості об’єктів природно-заповідного фонду та лісів високої природоохоронної цінності;

-           ідентифікацію та охорону рідкісних та зникаючих видів;

-           підтримання захисних функцій лісів і, зокрема, водорегулюючого режиму;

-           заготівля деревини в рамках встановленої розрахункової лісосіки;

-      планування заходів мінімізації впливу на довкілля в процесі підготовки ділянок під проведення рубок та внесення їх до технологічних карт розробки лісосік;

-           моніторинг діяльності лісозаготівельних бригад;

-           огляд місць заготівлі деревини;

-           відновлення лісових ділянок після проведення рубок;

-           переведення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у вкриті;

-           моніторинг рідкісних та зникаючих видів флори і фауни.

Внутрішній моніторинг здійснюється відповідно до прийнятих програм моніторингу та чинного законодавства. Програми визначають процедуру моніторингу та відповідальних осіб. Частота, інтенсивність та обсяги моніторингу залежать від інтенсивності та обсягів робіт, які здійснюються підприємством. Моніторинг охоплює період від одного дня (поточний моніторинг за виконанням денних норм виробітку, кількості заготовленої чи переробленої продукції, дотримання правил охорони праці, дотримання природоохоронного та лісового законодавства) до одного року (моніторинг планових показників діяльності за рік) та десятиріччя (зміни стану показників лісового фонду). Моніторинг може здійснюватися також потижнево, помісячно чи поквартально.

Моніторинг діяльності підприємства та відповідності вимогам національного законодавства здійснюється всіма відповідальними працівниками.

Детальний моніторинг стану лісового фонду та наявності лісових ресурсів проводиться раз у 10 років під час базового лісовпорядкування. Моніторинг також враховує чутливість та стан навколишнього середовища. Так, для видів діяльності, які мають значний вплив на навколишнє середовище (лісозаготівлі, лісовідновлення) частота та інтенсивність моніторингу зростають.

Найбільш детальний моніторинг складу насаджень, вікового розподілу, повноти, запасу та інших таксаційних показників, а також рівня біорізноманіття, включаючи наявність рослинного покриву та недеревної продукції, тощо проводиться під час базового лісовпорядкування раз в десять років, яке здійснюється як складова процесу планування ведення лісового господарства. Дані лісовпорядкування служать для розробки щорічних планів.

Зовнішній моніторинг діяльності підприємства також здійснюється сторонніми організаціями. В першу чергу це – Чернівецьке ОУЛМГ, яке контролює практично усі аспекти діяльності підприємства. Сплату податків та інших відрахувань контролює фіскальна служба. Моніторинг екологічних та природоохоронних аспектів діяльності здійснює Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області. Місцеві органи влади здійснюють моніторинг соціальних аспектів діяльності підприємства, зокрема дотримання прав працівників та забезпечення прав місцевого населення.

Щорічно підприємство проходить наглядовий аудит з сертифікації лісів, під час проведення якого необхідно довести відповідність ведення лісового господарства міжнародним вимогам та стандартам FSCТМ.

Вплив діяльності

Ведення лісового господарства – складний процес який полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Основними вимогами, щодо ведення лісового господарства є:

-   забезпечення посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров’я людей;

-           забезпечення безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;

-           здійснення відтворення лісів;

-     забезпечення підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;

-     здійснення охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

-          раціональне використання лісових ділянок.

Враховуючи вищезазначене для ефективного ведення лісового господарства підприємством необхідні значні фінансові ресурси. В умовах повної відсутності фінансування з бюджету, підприємство повинно самостійно заробляти кошти на охорону, збереження та відновлення лісів, пропаганду природоохоронних знань, догляд за молодняками.

При плануванні і проведенні господарської діяльності місцевому населенню і іншим зацікавленим сторонам підприємство надає можливість виразити свої пропозиції по урахуванню можливих соціальних наслідків (обмеження господарської діяльності в окремих місцях, способах ведення господарської діяльності і лісозаготівель, будівництву і підтримання в належному стані дорожньої мережі, працевлаштування місцевого населення).

Громадськість інформується про заплановану і проведену діяльність через місцеві ЗМІ (газети «Дністрові зорі», «Рідне слово», радіо «Сок-ФМ»), мережу Інтернет (Північнобессарабський інформаційний портал, веб-сайт лісгоспу, Чернівецького ОУЛМГ), через органи місцевого самоврядування (надсилаються звіти для зацікавлених сторін, представники лісгоспу беруть участь у нарадах, зборах, засіданнях, які організовують органи місцевого самоврядування сільського та районного рівнів), а також на нарадах і зборах з працівниками лісгоспу, які є представниками місцевих громад.

Просвітницька діяльність проводиться в шкільному лісництві, що діє на базі Романківецької гімназії, музеї лісу на базі Ломачинецького лісництва.

Діяльність підприємства має позитивні соціальні впливи стосовно місцевого населення, закладів бюджетної сфери, наповнення місцевого та державного бюджетів.

Вплив підприємства полягає в наступному:

-         працевлаштування місцевого населення

Станом на 01.01.2019 року загальна чисельність штатних працівників на підприємстві становила 207 осіб, із них 176 чоловіки (81 %) і 31 жінки (19 %). В основному, це працівники у віці 36-55 років – 117 чол. (58 %).  Мають фахову професійно-технічну освіту 34 (18 %), вищу освіту 27 (13%) працівників. У 2019 році за рахунок коштів підприємства пройшло навчання на курсах підвищення кваліфікації 9 керівників і спеціалістів та 4 робітників; у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації навчалось без відриву від виробництва 9 працівників; підготовлено 6 робітничих кадрів (ПТУ, інші заклади).  В якості соціального пакета ДП «Сокирянське ЛГ», спільно із профспілкою, надає своїм працівникам матеріальну допомогу у скрутних життєвих обставинах, застосовує системи преміювання, оплачує навчання на курсах підвищення кваліфікації, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для неповнолітніх дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо. Періодично за рахунок підприємства працівники проходять медичний огляд. Середня заробітна плата за 2019 рік складала 10207 грн.

-       податкові платежі

-     за 2019 рік підприємство сплатило податків до бюджетів всіх рівнів та зборів до державних цільових фондів 25,9 млн.грн. в тому числі - податки до державного бюджету 12,6 млн.грн, місцевих бюджетів 6,9 млн.грн., єдиний соціальний внесок – 6,4 млн.грн.

-        соціальна підтримка

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів, відділення звʼязку, будинки культури і школи у сільській місцевості, які використовують їх для опалення.

 

Природно-заповідний фонд та ліси високої природоохоронної цінності

У лісовому фонді ДП "Сокирянське лісове господарство" є ландшафтні заказники місцевого значення, ботанічні та гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення.

 

Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

№ пп

Назва обʼєкту

Площа, га

Дата створен-ня

Місцезнаходження, район, держлісгосп, лісництво, квартал

Коротка характерис-тика

Стан обʼ-єкту

Рішення директивних органів про створення об"єкту

Заказники місцевого значення

1

"Шебутинсь-кий яр"

150

16.12.94

Сокирянський район, Романківецьке лісництво, кв. 21-22

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

2

"Галицька стінка"

38,1

16.12.94

Сокирянське район, Ломачинецьке лісництво, кв. 5 вид. 1,2,3,4 (частина), кв. 8 вид. 10-13, 14

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

3

"Василівський яр"

525

16.12.94

Сокирянський район, Сокирянське лісництво, кв 6,7,14-19,72

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

4

"Бабинська стінка"

445,7

16.12.94

Кельменецький район, Кельменецьке лісництво, кв 8 вид 1-4,8-14, кв 9,10,16,24-28,31

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

5

"Молодіївсь-кий яр"

43,9

16.12.94

Кельменецький район, Іванівецьке лісництво, кв 6 вид. 3-8,10, кв 8 вид 2

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

6

"Поливанів яр"

39

16.12.94

Кельменецький район, Іванівецьке лісництво, кв 5

Ландшафтний заказник

Задовільний

Рішення ІІ сесії ХХІІ скликання облради від 16.12.94

Всього

1241,7

Памятки природи місцевого значення

Ботанічні

1

"Сосна чорна"

8,7

20.12.01

Сокирянський район Ломачинецьке лісництво кв.16 вид.3

Цінні вікові насадження сосни чорної

Задовільний

Рішення ОР

171/17-01 від

20.12.01

2

"Липа срібляста"

0,7

20.12.01

Сокирянський район Сокирянське лісництво кв. 39 вид. 6

Має єстетичне науково-пізнавальне значення

Задовільний

Рішення ОР

171/17-01 від

20.12.01

3

"Сторічний дуб"

0,03

20.12.01

Сокирянський район Романківецьке лісництво кв. 70 вид. 6

Одиноке дерево дуба віком понад 100 років

Задовільний

Рішення ОР

171/17-01 від

20.12.01

Всього

9,43

Гідрологічні

1

Джерело "Поруб"

0,5

20.12.01

Сокирянський район Сокирянське лісництво кв.7 вид.21

Гідрокарбо-натна магнієво-натрієва мінеральна вода

Мінералізація 0,4-0,7 г/л

Дебіт 7 м3/год

Задовільний

Рішення ОР

171/17-01 від

20.12.01

2

Джерело "Розко-

пинці"

0,3

17.10.84

Сокирянський район Сокирянське лісництво кв. 21 вид. 31

Гідрокарбо-натна магнієво-натрієва мінеральна вода

Мінералізація 0,75 г/л

Дебіт 8000000 л/добу

Задовільний

рішення

Чернівецького

облвиконкому

№216від17.10.84

Всього

0,8

Всього по ДП

1251,93

 

Рубки головного користування, санітарні, прохідні рубки, ліквідація захаращеності на даних територіях та об’єктах природно-заповідного фонду заборонені, не проектуються та не проводяться.

У ДП "Сокирянське лісове господарство" виділено 2477,3 га лісів високої природоохоронної цінності.

Щорічно проводиться моніторинг територій та об’єктів природно-заповідний фонду та лісів високої природоохоронної цінності. За останні роки погіршення їхнього стану не виявлено.

На територіях та об’єктах природно-заповідний фонду, лісах високої природоохоронної цінності та решті території підприємства проводяться заходи із підтримання середовищ існування рідкісних видів, зокрема:

-   охорона лісів від незаконної діяльності та порушення режиму охорони ПЗФ та видів, які занесені до Червоної книги України;

-  проведення різних видів моніторингу для виявлення можливих змін у середовищах існування та чисельності рідкісних видів, неконтрольованого поширення інвазивних видів;

-     охорона мурашників, залишення дуплястих дерев, неліквідної деревини;

-      дотримання сезону тиші;

-    залишення на лісосіках дерев береки, старовікових дерев, їхніх груп.

 

Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості за результатами діяльності підприємства у 2019 році

Головна функція нашого підприємства – ведення лісового господарства у лісах, що передані йому у постійне користування. Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісгосп здійснює роботи з лісовідновлення, лісорозведення (посадка лісу на землях, де раніше лісу не було), надає послуги з лісорозведення на землях інших користувачів; проводить агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.

Загальна площа підприємства складає 16858 га, з яких 90% - вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

Ліси підприємства виконують переважно захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі та природоохоронні функції, мають обмежене експлуатаційне значення. Тільки 29% лісів підприємства належать до експлуатаційних. Найбільше у лісовому фонді підприємства лісів, що відносяться до захисних. Основне їхнє призначення – стримувати ерозію ґрунтів, захищати береги річок, озер, інших водойм, вони зростають вздовж залізниць та автомобільних доріг. Є також ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного значення, з яких виділені заказники. У лісовому фонді ДП «Сокирянське лісове господарство» наявні і пам’ятки природи місцевого значення.

В лісовому фонді лісгоспу ліси, які знаходяться навколо міст є рекреаційно-оздоровчими, що призначені, в першу чергу, для відпочинку населення. 299 га відносяться до лісопарків.

З таблиці 1 Ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства.

 

1. Показники виконаних завдань по ДП «Сокирянське лісове господарство», які доведені до виконання Чернівецькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства згідно з Програмою розвитку лісового господарства області на 2016-2018 роки

Напрям діяльності

Заходи програми

Од. вим.

2017 рік

2018 рік

2019 рік

обсяг

джерела фінансуван-ня

витрачено коштів, тис. грн.

обсяг

джерела фінансуван-ня

витрачено коштів, тис. грн.

обсяг

джерела фінансуван-ня

витрачено коштів, тис. грн.

Лісове господарство

лісовідновлення

га

67,1

власні кошти

514,9

53,5

власні кошти

1667,3

65,9

власні кошти

200,3

лісорозведення

га

 

 

 

2,3

власні кошти

34,1

 

 

 

Охорона та захист лісу

проведення лісопатологічних обстежень

га

1521

силами ДЛО

 

1544,5

силами ДЛО

 

1525,6

силами ДЛО

 

створення мінералізованих смуг

км

50,1

власні кошти

2,3

50

власні кошти

3,1

50,2

власні кошти

 

догляд за мінералізованими смугами

км

100

власні кошти

1,7

100

власні кошти

3,7

100,4

власні кошти

 

Догляд за лісом та заготівля деревини

рубки головного користування

м3

22331

власні кошти

7670,0

22271

власні кошти

6830,6

22259

власні кошти

8172

рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи

м3

19651

власні кошти

3529,4

19581

власні кошти

4510,5

23915

власні кошти

5235

Підвищ. наукового рівня ведення лісового господарства

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів

тис. грн.

 

власні кошти

65,7

 

власні кошти

97,6

 

власні кошти

150,8

Розвиток мережі лісовозних доріг

утримання, ремонт та будівництво лісових доріг

км

3,83

власні кошти

907,0

2,3

власні кошти

1004,8

 

власні кошти

1028

Розмір рубок (розрахункова лісосіка) для підприємства обчислений Київською лісовпорядною експедицією Виробничого об'єднання «Укрдержліспроект» (м. Ірпінь) і затверджений наказом №3-аг від 29.03.2017 р. Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та становить по рубках головного користування 22,33 тис. куб. м на рік.

ДП «Сокирянське лісове господарство» дбає про розвиток побічних лісових користувань, які тривалий час не використовувались (див. таблицю 2). У лісових насадженнях та на спеціально створених плантаціях заготовлюється лікарська та харчова сировина. Для покращення використання ділянок сільгоспугідь у складі лісового фонду, частина з них засівається зерновими культурами. Постійно йде реалізація декоративного садивного матеріалу на лісовому розсаднику Іванівецького лісництва. Успішно функціонує пасіка на 70 бджолосімей.

 

2. Розвиток побічних лісових користувань

Напрям діяльності

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

кг

шт.

га

кг

шт.

га

кг

шт.

га

кг

шт.

га

кг

шт.

га

1. Заготівля:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горіха грецького

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аронії чорноплідної

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лікарської сировини

6000

 

 

175

 

 

3040

 

 

 

 

 

6000

 

 

кизилу чоловічого

1200

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вирощування зернових

31690

 

38,8

47980

 

38,8

21178

 

 

52033

 

 

12400

 

 

3. Вирощування риби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3186

 

 

4. Реалізація садивного матеріалу

 

4813

 

 

7411

 

 

5770

 

 

4727

 

 

4822

 

у т.ч. декоративного

 

4813

 

 

7411

 

 

5770

 

 

4727

 

 

4822

 

5. Бджільництво (мед)

168

 

 

81

 

 

180

 

 

300

 

 

825

 

 

6. Заготівля новорічних ялинок на спеціальних плантаціях

 

420

 

 

376

 

 

348

 

 

383

 

 

420

 

 

У 2019 році колектив ДП "Сокирянське лісове господарство" виконав своє головне завдання: створено 65,9 га лісових культур, крім того, 4 га – природне відновлення лісів. Проведено 775,5 га доглядів за лісовими культурами у держлісфонді та 11,5 га – за захисними лісовими насадженнями. На лісових розсадниках вирощено 502,6 тис. шт. стандартних сіянців та укорінених живців.

Проведено 517,3 га рубок догляду, з них: освітлення 163,0 га; прочищення 90,2 га; проріджування 99,8 га; прохідні рубки 164,3 га.

В 2019 році заготовлено 46,17 тис. м3 деревини при загальному річному приросту 65 тис. м3, з них від рубок головного користування 22,26 тис. м3, решта – від рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок. Тобто заготовлено тільки 71% приросту, а загальний запас деревини у лісах підприємства збільшився за минулий рік на 19 тис. куб. м. Даний факт підтверджує невиснажливість лісокористування, щороку кількість деревини у лісах збільшується, при чому суттєво.

Вироблено товарної продукції на суму 61,359 млн. грн. Відвантажено продукції на експорт на суму 0,585 млн. грн.

Капітальні інвестиції за рахунок власних коштів склали 4,932 млн. грн.

Через відсутність державного фінансування лісгосп несе значні витрати на проведення лісогосподарських заходів за рахунок госпрозрахункової діяльності. На ведення лісового господарства, враховуючи рубки головного користування, у минулому році витрачено 57,99 млн. грн. Разом з тим, за деревину, яка на корені є власністю держави, що заготовляється лісгоспом до бюджетів сплачено 4,62 млн. грн.

У 2019 році та на 2020 рік державне фінансування ведення лісового господарства, охорону і захист лісів відсутнє.

У держлісфонді підприємства є 2 парки, 14  рекреаційних пунктів. Вольєрне господарство, яке діє на базі Ломачинецького, розширене до 6 га. Там утримуються дикі кабани, олені, козулі, страуси, фазани, віслюк. Біля вольєру, який використовується з еколого-просвітницькою метою, облаштовується музей лісу. У Сокирянському лісництві функціонує мисливський будинок.

Лісгосп забезпечує постійну готовність пожежного автомобіля (на базі ГАЗ-53), який повністю оснащений пожежним інвентарем. Цілодобово чергують бійці пожежного автомобіля (особовий склад 5 чоловік), які крім основної своєї функції (ліквідація можливих лісових пожеж), за необхідності виїжджають на боротьбу з пожежами у навколишні села.

Працівники державної лісової охорони нашого підприємства у 2019 році виявили 27 випадків лісопорушень, на лісопорушників накладено 10523 грн. штрафів та нараховано 4870,68 грн. завданої шкоди. Штрафи та суму завданої шкоди лісопорушниками перераховано до держбюджету.

Програма моніторингу соціальних та екологічних впливів господарської діяльності у ДП "Сокирянське лісове господарство"

 

п/п

Зміст моніторингу

1

Результати діяльності з лісовідновлення.

2

Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані.

3

Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними видами.

4

Використання генетично модифікованих організмів.

5

Результати лісівничої діяльності.

6

Вплив використання добрив на цінності довкілля.

7

Вплив застосування засобів біологічної боротьби.

8

Вплив природних небезпек.

9

Вплив розвитку інфраструктури, транспортування та лісівничих заходів на рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, оселища, екосистеми, ландшафтні цінності, воду, та грунти.

10

Вплив заготівлі на вилучення деревини та на не деревинну лісову продукцію, цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги.

11

Екологічно прийнятна утилізація відходів.

12

Охорона лісу від незаконної  діяльності.

13

Відповідність застосовному (національному) і місцевому законодавству, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам.

14

Вирішення спорів і скарг.

15

Гендерна рівність, сексуальні домагання та гендерна дискримінація

16

Програми та заходи (види діяльності), що стосуються безпеки та гігієни праці.

17

Виплата заробітної плати.

18

Навчання працівників.

19

Виявлення місцевих громад та їх законних прав.

20

Повне виконання умов юридично обов’язкових угод

21

Стосунки з громадами.

22

Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення для місцевих громад

23

Місцевий економічний та соціальний розвиток

24

Продукування різноманітних вигод та/або продуктів

25

Підтримання та/або посилення послуг екосистеми

26

Порівняння фактичних із запланованими річними обсягами заготівлі деревинної та недеревинної лісової продукції

27

Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництв зі створенням доданої вартості.

28

Тривала (економічна) життєздатність.

29

Категорії 5 і 6  особливих цінностей для довкілля.

30

Підтримання та/або посилення послуг екосистем.

31

Ефективність визначених та вжитих заходів із запобігання негативним впливам господарської діяльності на цінності довкілля, пом’якшення таких впливів і відновлення цих цінностей.

32

Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, і ефективність вжитих заходів з охорони цих видів та їх оселищ.

33

Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

34

Аборигенні види, що трапляються природно, та біологічним різноманіттям, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

35

Водотоки, водні об’єкти кількість та якість води, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

36

Перетворення природних лісів на плантації або на нелісові.

37

Категорії 1-4 особливі цінності для збереження, ефективність вжитих заходів з їх підтримання та/або збагачення.

38

Рівень забруднення одиниці господарювання радіонуклідами.