Лісова сертифікація

Відповідно до статей 35,56 Лісового кодексу України з метою приведення системи ведення лісового господарства філії "Сокирянське лісове господарство" ДП "Ліси України" відповідно до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку, філія сертифікована за схемою FSC® (ліцензія FSC-C106043).

 

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Головною мотивацією лісової сертифікації є прагнення філії отримати підтвердження високого рівня ведення лісового господарства від незалежної міжнародної організації, відповідати світовим екологічним, економічним та соціальним стандартам.

 

Вперше ліси філії "Сокирянське лісове господарство", на той час ДП "Сокирянське лісове господарство", були сертифіковані у 2008 році у складі  підприємств Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.

У 2012 році було прийнято рішення про індивідуальну участь підприємства у сертифікаційному процесі і 19 грудня 2012 року ДП "Сокирянське лісове господарство" отримало сертифікат SGS-FM/COC-009688 (SGSCH-FM/COC-009688). Процес лісової сертифікації неперервний у часі та не завершився отриманням сертифікату, щороку підприємство повинно підтверджувати відповідність міжнародним стандартам.

У травні 2022 року проведено ресертифікаційний аудит та розширено сферу дії сертифікату на приєднані під час реорганізації ліси (колишні ДП "Хотинське лісове господарство" та ДП "Новоселицьке ДСЛ АПК"), за результатами якої ліси, що надані лісгоспу і надалі залишалися сертифікованими зі збереженням того ж номера сертифікату.

На початку 2023 року у зв’язку з черговою реорганізацією, був проведений позачерговий аудит, за результатами якого ліси філії "Сокирянське лісове господарство" ДП "Ліси України" є сертифікованими (FM/CoC).

 

Моніторинг

Моніторинг в філії охоплює всі види діяльності і проводиться на різних рівнях. Індикатори моніторингу встановлені та охоплюють соціальні, економічні та екологічні аспекти.

Соціальні аспекти включають:

- охорону та підтримання місць особливого історичного, соціального та культурного значення;

- підтримку місцевої інфраструктури;

- навчання та підвищення кваліфікації працівників;

- створення та підтримка об’єктів рекреації та зон масового відпочинку;

- забезпечення робочими місцями місцевого населення.

Економічні аспекти включають:

- збереження обсягів виробництва продукції и продуктивності праці;

- збереження прибутковості в довгостроковому періоді;

- збереження балансової вартості підприємства;

- збереження обсягів та стабільності лісокористування.

Екологічні аспекти включають:

-підтримання та підвищення якості об’єктів природно-заповідного фонду та лісів високої природоохоронної цінності;

- ідентифікацію та охорону рідкісних та зникаючих видів;

- підтримання захисних функцій лісів і, зокрема, водорегулюючого режиму;

- заготівля деревини в рамках встановленої розрахункової лісосіки;

- планування заходів мінімізації впливу на довкілля в процесі підготовки ділянок під проведення рубок та внесення їх до технологічних карт розробки лісосік;

- моніторинг діяльності лісозаготівельних бригад;

- огляд місць заготівлі деревини;

- відновлення лісових ділянок після проведення рубок;

- переведення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у вкриті;

- моніторинг рідкісних та зникаючих видів флори і фауни.

Внутрішній моніторинг здійснюється відповідно до прийнятих програм моніторингу та чинного законодавства. Програми визначають процедуру моніторингу та відповідальних осіб. Частота, інтенсивність та обсяги моніторингу залежать від інтенсивності та обсягів робіт, які здійснюються підприємством. Моніторинг охоплює період від одного дня (поточний моніторинг за виконанням денних норм виробітку, кількості заготовленої чи переробленої продукції, дотримання правил охорони праці, дотримання природоохоронного та лісового законодавства) до одного року (моніторинг планових показників діяльності за рік) та десятиріччя (зміни стану показників лісового фонду). Моніторинг може здійснюватися також потижнево, помісячно чи поквартально.

Моніторинг діяльності та відповідності вимогам національного законодавства здійснюється всіма відповідальними працівниками.

Детальний моніторинг стану лісового фонду та наявності лісових ресурсів проводиться раз у 10 років під час базового лісовпорядкування. Моніторинг також враховує чутливість та стан навколишнього середовища. Так, для видів діяльності, які мають значний вплив на навколишнє середовище (лісозаготівлі, лісовідновлення) частота та інтенсивність моніторингу зростають.

Найбільш детальний моніторинг складу насаджень, вікового розподілу, повноти, запасу та інших таксаційних показників, а також рівня біорізноманіття, включаючи наявність рослинного покриву та недеревної продукції, тощо проводиться під час базового лісовпорядкування раз в десять років, яке здійснюється як складова процесу планування ведення лісового господарства. Дані лісовпорядкування служать для розробки щорічних планів.

Зовнішній моніторинг діяльності філії також здійснюється сторонніми організаціями / державними структурами. В першу чергу це – Південно-Західне МУЛМГ, яке контролює практично усі аспекти діяльності підприємства. Сплату податків та інших відрахувань контролює фіскальна служба. Моніторинг екологічних та природоохоронних аспектів діяльності здійснює Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області. Місцеві органи влади здійснюють моніторинг соціальних аспектів діяльності підприємства, зокрема дотримання прав працівників та забезпечення прав місцевого населення.

 

Щорічно підприємство проходить наглядовий аудит з сертифікації лісів, під час проведення якого необхідно довести відповідність ведення лісового господарства міжнародним вимогам та стандартам FSC®.

 

Програма моніторингу соціальних та екологічних впливів господарської діяльності у ДП "Сокирянське лісове господарство"

  п/п

Зміст моніторингу

1

Результати діяльності з лісовідновлення.

2

Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані.

3

Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними видами.

4

Використання генетично модифікованих організмів.

5

Результати лісівничої діяльності.

6

Вплив використання добрив на цінності довкілля.

7

Вплив застосування засобів біологічної боротьби.

8

Вплив природних небезпек.

9

Вплив розвитку інфраструктури, транспортування та лісівничих заходів на рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, оселища, екосистеми, ландшафтні цінності, воду, та грунти.

10

Вплив заготівлі на вилучення деревини та на не деревинну лісову продукцію, цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги.

11

Екологічно прийнятна утилізація відходів.

12

Охорона лісу від незаконної  діяльності.

13

Відповідність застосовному (національному) і місцевому законодавству, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам.

14

Вирішення спорів і скарг.

15

Гендерна рівність, сексуальні домагання та гендерна дискримінація

16

Програми та заходи (види діяльності), що стосуються безпеки та гігієни праці.

17

Виплата заробітної плати.

18

Навчання працівників.

19

Виявлення місцевих громад та їх законних прав.

20

Повне виконання умов юридично обов’язкових угод

21

Стосунки з громадами.

22

Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення для місцевих громад

23

Місцевий економічний та соціальний розвиток

24

Продукування різноманітних вигод та/або продуктів

25

Підтримання та/або посилення послуг екосистеми

26

Порівняння фактичних із запланованими річними обсягами заготівлі деревинної та недеревинної лісової продукції

27

Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництв зі створенням доданої вартості.

28

Тривала (економічна) життєздатність.

29

Категорії 5 і 6  особливих цінностей для довкілля.

30

Підтримання та/або посилення послуг екосистем.

31

Ефективність визначених та вжитих заходів із запобігання негативним впливам господарської діяльності на цінності довкілля, пом’якшення таких впливів і відновлення цих цінностей.

32

Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, і ефективність вжитих заходів з охорони цих видів та їх оселищ.

33

Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

34

Аборигенні види, що трапляються природно, та біологічним різноманіттям, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

35

Водотоки, водні об’єкти кількість та якість води, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

36

Перетворення природних лісів на плантації або на нелісові.

37

Категорії 1-4 особливі цінності для збереження, ефективність вжитих заходів з їх підтримання та/або збагачення.

38

Рівень забруднення одиниці господарювання радіонуклідами.

 

 

 У філії "Сокирянське лісове господарство" призначені відповідальні виконавці та відповідальні за контроль за кожним із видів моніторингу, відповідно до  FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019, у тому числі щодо виявлення цінностей довкілля, зокрема рідкісних та зникаючих видів, репрезентативних ділянок існуючих лісових екосистем, плани щодо використання добрив, плани щодо виявлення природних небезпек тощо.

 

Вплив діяльності

Ведення лісового господарства – складний процес який полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Основними вимогами, щодо ведення лісового господарства є:

- забезпечення посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров’я людей;

- забезпечення безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;

- здійснення відтворення лісів;

- забезпечення підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;

- здійснення охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

- раціональне використання лісових ділянок.

Враховуючи вищезазначене для ефективного ведення лісового господарства підприємством необхідні значні фінансові ресурси. В умовах повної відсутності фінансування з бюджету, підприємство повинно самостійно заробляти кошти на охорону, збереження та відновлення лісів, пропаганду природоохоронних знань, догляд за молодняками.

При плануванні і проведенні господарської діяльності місцевому населенню і іншим зацікавленим сторонам підприємство надає можливість виразити свої пропозиції по урахуванню можливих соціальних наслідків (обмеження господарської діяльності в окремих місцях, способах ведення господарської діяльності і лісозаготівель, будівництву і підтримання в належному стані дорожньої мережі, працевлаштування місцевого населення).

Громадськість інформується про заплановану і проведену діяльність через місцеві ЗМІ (газети «Дністрові зорі», «Рідне слово», радіо «Сок-ФМ»), мережу Інтернет (Північнобессарабський інформаційний портал, веб-сайт філії, Подільського лісового офісу), через органи місцевого самоврядування (надсилаються звіти для зацікавлених сторін, представники лісгоспу беруть участь у нарадах, зборах, засіданнях, які організовують органи місцевого самоврядування сільського та районного рівнів), а також на нарадах і зборах з працівниками лісгоспу, які є представниками місцевих громад.

Просвітницька діяльність проводиться в шкільному лісництві, що діє на базі Романківецького ліцею ім. К.Ф.Поповича, музеї лісу на базі Ломачинецького лісництва.

Діяльність філії має позитивні соціальні впливи стосовно місцевого населення, закладів бюджетної сфери, наповнення місцевого та державного бюджетів.

Вплив діяльності філії полягає в наступному:

-          працевлаштування місцевого населення

Станом на 01.01.2023 року загальна чисельність штатних працівників на підприємстві становила 424 осіб, із них 366 чоловіки (86 %) і 58 жінки (14 %). В основному, це працівники у віці 36-55 років – 251 чол. (59 %). Мають фахову професійно-технічну освіту 89 (21 %), вищу освіту113 (27%) працівників. У 2022 році за рахунок коштів підприємства пройшло навчання на курсах підвищення кваліфікації 12 керівників і спеціалістів; у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації навчалось без відриву від виробництва 6 працівників; підготовлено 13 робітничих кадрів (ПТУ, інші заклади). В якості соціального пакета ДП «Сокирянське ЛГ», спільно із профспілкою, надає своїм працівникам матеріальну допомогу у скрутних життєвих обставинах, застосовує системи преміювання, оплачує навчання на курсах підвищення кваліфікації, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для неповнолітніх дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо.

- податкові платежі

- Сума сплачених податків та внесків (зборів) у 2022 році склала 100,29 млн. грн., з них до державного бюджету 55,95 млн. грн., до місцевого бюджету 22,76 млн. грн., єдиний соціальний внесок 21,58 млн. грн.

- соціальна підтримка

Філія забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів, відділення звʼязку, будинки культури і школи у сільській місцевості, які використовують їх для опалення.

 

Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

№ пп

Назва об’єкта ПЗФ

Категорія

Тип

Площа, га

Адміністративне розташування та місцезнаходження об’єкта ПЗФ (район, сільрада, територіальна громада, село, лісгосп, лісництво, квартали та виділи)

1

Шилівський ліс

пам`ятка природи загальнодержавного значення

ботанічна

60

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Колінківецьке лісництво квартал №60 виділ 1

2

Рухотинський ліс

пам`ятка природи загальнодержавного значення

ботанічна

49

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво квартал №55 виділ 8

3

Шебутинський яр

заказник місцевого значення

ландшафтний

150

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Романківецьке лісництво виділ 21 квартала №69 та квартали №21, 22

4

Галицька стінка

заказник місцевого значення

ландшафтний

38,1

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Ломачинецьке лісництво виділи 1-3 квартала №5 та виділи 6-9,15,16 квартала №8

5

Василівський яр

заказник місцевого значення

ландшафтний

525

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Сокирянське лісництво кв. 6, 7, 14-19, 72

6

Бабинська стінка

заказник місцевого значення

ландшафтний

445,7

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Кельменецьке лісництво виділи 1-4,8-14 кварталу №8, виділи 1-15,21,22 кварталу №25, квартали №9,10,16,24,26-28,31

7

Молодівський яр

заказник місцевого значення

ландшафтний

43,9

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Іванівецьке лісництво виділи 3-8, 10, 11 квартала №6 та виділи 2, 3 квартала №8

8

Поливанів яр

заказник місцевого значення

ландшафтний

39

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Іванівецьке лісництво,  квартал №5

9

Гриняцька стінка -1

заказник місцевого значення

ландшафтний

25,1

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №61 виділи 1, 3, 4

10

Гриняцька стінка -2

заказник місцевого значення

ландшафтний

41,4

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №59 виділи 1-6

11

Прутська заплава

заказник місцевого значення

ландшафтний

630

Дністровський, Чернівецький райони

ДП "Сокирянське лісове господарство", Новоселицьке лісництво №2, квартали №8, 9, 11 (виділи 1-23, 25-34), 20 (виділи 26-31), 37, 38

12

Баламутівська стінка

заказник місцевого значення

ландшафтний

43,7

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №57 виділи 1-11

13

Чапля

заказник місцевого значення

орнітологічний

8,3

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Клішківецьке лісництво,  квартал №18 виділ 12

14

Зарожанська дача

заказник місцевого значення

лісовий

129

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Клішківецьке лісництво,  квартал №39 виділи 6, 7; квартал №46 виділи 2, 3; квартал №50 виділ 2

15

Ділянка конвалії

пам`ятка природи місцевого значення

ботанічна

3

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Новоселицьке лісництво №1  квартал №1 виділ  9

16

Сосна чорна

пам`ятка природи місцевого значення

ботанічна

8,7

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Ломачинецьке лісництво кв. 16 вид. 3

17

Липа срібляста

пам`ятка природи місцевого значення

ботанічна

0,7

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Сокирянське лісництво кв. 39 вид. 6

18

Сторічний дуб

пам`ятка природи місцевого значення

ботанічна

0,1

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Романківецьке лісництво кв. 70 вид. 3

19

Джерело "Розкопинці"

пам`ятка природи місцевого значення

гідрологічна

0,3

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Сокирянське лісництво кв. 21 вид. 5

20

Джерело «Поруб»

пам`ятка природи місцевого значення

гідрологічна

0,5

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Сокирянське лісництво квартал №7 виділ 21

21

Стратотип звенигородської свити силуру

пам`ятка природи місцевого значення

геологічна

14,3

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Клішківецьке лісництво квартал №54 виділи 12-16

22

Стратотип пригородської свити силуру

пам`ятка природи місцевого значення

геологічна

9,9

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Хотинське лісництво квартал №59 виділ 10

23

Городище «Корнешти»

пам`ятка природи місцевого значення

геологічна

29,9

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №68 виділ  9,10,15-21,29

24

Буковий праліс

заповідне урочище місцевого значення

33

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №23 виділ 3

25

Дубовий праліс

заповідне урочище місцевого значення

13

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №33 виділ 5

26

Ділянка пралісу

заповідне урочище місцевого значення

10

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №18 виділ 15

27

Бучок

заповідне урочище місцевого значення

25,8

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №50 виділ 1

28

Реліктова бучина

заповідне урочище місцевого значення

60

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Рухотинське лісництво,  квартал №32 виділи 4, 5

29

Млинки

дендрологічний парк місцевого значення

13,8

Дністровський район

ДП "Сокирянське лісове господарство", Клішківецьке лісництво квартал №35 виділи 22, 23, 25-30, 44

 

Рубки головного користування, санітарні, прохідні рубки, ліквідація захаращеності на даних територіях та об’єктах природно-заповідного фонду заборонені, не проектуються та не проводяться.

У філії "Сокирянське лісове господарство" виділені ліси для збереження у них особливих цінностей довкілля.

Щорічно проводиться моніторинг територій та об’єктів природно-заповідний фонду та лісів високої природоохоронної цінності. За останні роки погіршення їхнього стану не виявлено.

На територіях та об’єктах природно-заповідний фонду, лісах високої природоохоронної цінності та решті території підприємства проводяться заходи із підтримання середовищ існування рідкісних видів, зокрема:

- охорона лісів від незаконної діяльності та порушення режиму охорони ПЗФ та видів, які занесені до Червоної книги України;

- проведення різних видів моніторингу для виявлення можливих змін у середовищах існування та чисельності рідкісних видів, неконтрольованого поширення інвазивних видів;

- охорона мурашників, залишення дуплястих дерев, неліквідної деревини;

- дотримання сезону тиші;

 

- залишення на лісосіках дерев береки, старовікових дерев, їхніх груп.

Флора та фауна

На території лісового фонду філії виявлено наступні види червонокнижних, рідкісних видів та видів рослин, що перебувають під загрозою зникнення:

 • берека (горобина) лікарська;
 • конвалія лікарська;
 • підсніжник звичайний;
 • цибуля ведмежа (черемша)
 • горицвіт весняний;
 • пізньоцвіт осінній;
 • коручка чемерникопідібна;
 • клокичка периста;
 • шафран Гейфелів,

а також тварин:

 • мідянка звичайна;
 • кіт лісовий;
 • сорокопуд сірий;
 • вечірниця руда;
 • тхір лісовий;
 • соня лісова;
 • ящірка зелена;
 • мишівка лісова;
 • жук-олень.

У результаті проведених відповідних видів моніторингу у 2022 році та на початку 2023 року значущих змін у чисельності та складі чи стані цих видів не виявлено.

За результатами проведення моніторингу лісів високої природоохоронної цінності та об’єктів природно-заповідного фонду, суттєвих змін їхнього стану, у т.ч. негативних, не виявлено.

У 2023 році філія планує провести 403 га санітарних вибіркових рубок.

Відповідальний (координатор) за лісову сертифікацію – начальник відділу лісового господарства Дзик Володимир.

 

 

Стислий виклад плану ведення господарства

Господарська діяльність філії спрямована на комплексне ведення лісового господарства в поєднанні з заготівлею і переробкою деревини та інших заходів, направлених на раціональне використання і відновлення лісових ресурсів.

Показники таблиці вказують на досить високу інтенсивність ведення лісового господарства.

Рівень інтенсивності ведення лісового господарства

 

Найменування показників

Одиниця

вимірю-

вання

За даними минулого л/в

За даними теперішнього л/в

1. Річний розмір лісокористування

 

 

 

(ліквід) - усього

тис.м3

76,05

102,99

 

 

 

 

в т.ч.від рубок головного користування

тис.м3

49,80

54,18

 

 

 

 

2. Середній розмір лісокористування з 1 га

 

 

 

вкритих  лісовою рослинністю лісових

 

 

 

ділянок

м3

2,1

2,9

 

 

 

 

3. Річний обсяг робіт з лісовідновлення:

 

 

 

- створення лісових культур

га

204,6

161,6

 

 

 

 

 

Технічне і транспортне забезпечення лісгоспу не достатнє для виконання лісозаготівельних, лісокультурних та лісогосподарських робіт.

Ступінь забезпечення транспортними засобами становить 90 %. Виробничим фондом лісгосп забезпечений на 85 %, житловим на 90 %. Кадрами постійних робітників лісгосп забезпечений на 90 %. Нестача поповнюється сезонними і тимчасовими робітниками.

В зоні діяльності філії і поблизу прилеглих територій шкідливого впливу від існуючих промислових і сільськогосподарських підприємств, а також надмірних рекреаційних навантажень по даних лісгоспу і в процесі виконання польових робіт, не виявлено. Починаючи з 2004 року на території філії проводиться моніторинг лісів першого рівня. Ведеться спостереження за станом лісів на 4 ділянках моніторингу, місця яких визначені згідно розрахунків за спеціальними програмами, проведених спеціалістами УкрНДІЛГА.

Колишні лісгоспи в теперішніх територіальних межах новоутвореного підприємства мали затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 2011-2020 роки, яка в цілому складала 49,80 тис. м3 в ліквіді, 23,61 тис. м3 – ділової деревини.

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 98,4 % середньорічного обсягу діючої розрахункової лісосіки за минулий проектний період. Рубки головного користування на 100 % проведені в місцях запроектованих лісовпорядкуванням.

Діюча розрахункова лісосіка і фактична заготівля деревини відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

В цілому рубки головного користування позитивно вплинули на структуру та стан лісового фонду.

Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за минулий проєктний період згідно звітних даних

Основні види робіт

Усього за проєктний період, га

1. Відтворення лісів, усього, в т. ч.

2318,6

 

1.1. Лісовідновлення, в т. ч:

 

 

- створення лісових культур

1256,7

 

- природне поновлення

1012,6

 

1.2. Лісорозведення, в т. ч.:

49,3

 

- створення лісових культур

49,3

 

 з них на галявинах, пустирях

49,3

 

 

 

 

 

Протягом ревізійного періоду лісові пожежі відсутні.

Існуюча організація території за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними: охорону лісу від пожеж здійснюють працівники лісової охорони. З метою своєчасного виявлення пожеж ефективного їх гасіння в пожежонебезпечний період організовано патрулювання пожежними сторожами.

 

 

ПРОГРАМА

навчання працівників структурних підрозділів філії «Сокирянське лісове господарство» ДП "Ліси України",  що стосується вимог лісової сертифікації

(відповідно до додатку В FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для України)

№ п/п

Тема навчання

Використані Закони, нормативні

документи, тощо

Працівники, з якими проводиться навчання

1

Законність одиниці господарювання, право на постійне користування

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII; 

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу, лісники

2

Правові зобов’язання у  відповідності до національного та місцевого законодавства. Дотримання нормативно-правових актів і адміністративних вимог

Закон України «Про охорону навколишнього природнього середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII;

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. № 2456-XII;

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII;

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Санітарних правил в лісах України» від 27.07.1995 № 555;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил поліпшення якісного складу лісів» від 12.05.2007 № 724;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» від 23.05.2007 № 761;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природо-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» від 10.08.1992 № 459;

Наказ Держлісагентства України «Про затвердження Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України» від 22.11.2010 №403 зі змінами;

Наказ Держкомлісгоспу України «Про затвердження Правил рубок головного користування» від 23.12.2009 № 364;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення

побічних лісових користувань в лісах України» від 23.04.1996 №449.

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу, лісники, начальник лісорозсадника

3

Виконання заходів щодо охорони одиниці господарювання від недозволеного або незаконного користування

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII;  

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» від 10.05.2022 № 575;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23.07.2008 № 665;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації охорони і захисту лісів» від 20.05.2022 № 612;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про ДЛО, ЛО інших лісокористувачів та власників лісів» від 16.09.2009№ 976;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним» від 25.08.1998 № 1340

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу

4

Дотримання антикорупційного законодавства

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу, лісники, тех. керівники лісопунктів, механіки лісопунктів, начальник лісорозсадника

5

Вимоги та дотримання конвенцій МОП з безпеки та охорони праці під час проведення робіт

Конвенція про примусову чи обов'язкову працю № 29: ратифіковано від 10.08.1956;

Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію № 87: ратифіковано від 14.09.1956;

Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів № 98: ратифіковано від 14.09.1956;

Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності № 100: ратифіковано від 10.08.1956;

Конвенція про скасування примусової праці № 105: ратифіковано від 05.10.2000 

Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять № 111: ратифіковано від 04.08.1961;  

 Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу № 138: ратифіковано 03.05.1979;

Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182: від 05.10.2000

від 05.10.2000;

Галузева угода;

Інструкції з охорони праці

Всі працівники (у т.ч. робітники)

6

Сприяння гендерній рівності у працевлаштуванні, господарській діяльності, укладанні угод, тощо. Виплата заробітної плати. Встановлені нормативи заробітної плати для лісового господарства.

Галузева угода.

Помічник лісничого, старші майстри лісу, тех. керівники лісопунктів, начальник лісорозсадника

7

Дотримання правил гігієни та безпеки праці на лісогосподарських роботах

Правила з гігієни та безпеки праці на лісогосподарських роботах;

Галузева угода

Всі працівники (у т.ч. робітники)

8

Запобігання сексуальним домаганням та дискримінації за гендерними ознаками

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI;

Галузева угода

Всі працівники (у т.ч. робітники)

9

Розуміння своїх посадових обов’язків працівниками у відповідності до специфіки виконуваних робіт

Посадові інструкції.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Всі працівники (у т.ч. робітники)

10

Уникнення та пом’якшення істотних негативних соціальних, екологічних та економічних впливів господарської діяльності на місцеві громади

Список третіх зацікавлених сторін;

Оцінювання соціальних наслідків від лісогосподарської діяльності;

Процедура вирішення спорів

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу

11

Визначення місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення через залучення місцевих громад. Вплив діяльності на місцеві громади. Стратегії щодо підтримки особливих цінностей для збереження

Перелік репрезентативних ділянок та ОЦЗ по лісництвах;

Планування і проведення лісогосподарських та природоохоронних заходів для збереження ОЦЗ.

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу

12

Ефективність господарювання з різноманітними продуктами і послугами та отримання широкого спектра соціальних та екологічних вигод

Лісовпорядкувальний проект;

Заходи заплановані матеріалами лісовпорядкування

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу

13

Масштаб, інтенсивність та ризик господарської діяльності підприємства, оцінка впливу на довкілля. Цілі та плани ведення лісового господарства

Висновок з оцінки впливу на довкілля;

Акт оцінки потенційного впливу лісогосподарського заходу;

Акт оцінки екологічних наслідків проведеного лісогосподарського заходу;

Інструкція з визначення загроз ОЦЗ по філії

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу, лісники

14

Виконання плану ведення лісового господарства. Моніторинг та вплив господарської діяльності та стан одиниці господарювання. Цілі господарювання

Лісовпорядкувальний проект;

Виробничо-фінансовий план;

Плани лісогосподарських робіт по лісництву;

Місячні, квартальні, річні звіти

Помічник лісничого, старші майстри лісу, начальник лісорозсадника

15

Регіональні особливості ведення лісового господарства.  Визначення та охорона репрезентативних ділянок аборигенних систем. Підтримування безперервного існування аборигенних видів та генотипів. Збереження природних водотоків та водних об’єктів

Визначення особливих цінностей для збереження в Україні;

Ідентифікація ОЦЗ;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16.05.2007 № 733.

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу

16

Підтримання та збагачення особливих цінностей для збереження в межах одиниці господарювання. Моніторинг ОЦЗ

Режим господарювання в ОЦЗ та послідуючий моніторинг

 

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу, лісники

17

Визначення та охорона рідкісних видів і видів, що перебувають під загрозою в межах одиниці господарювання

Червона книга України (рослинний світ, тваринний світ);

Зелена книга України;

Наказ Мінприроди України «Про затвердження Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України» від 16.10.2009 № 545;

Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, які трапляються на території лісового фонду

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу, лісники, лісоруби

18

Проведення лісовідновлення. Використання аборигенних видів та місцевих генотипів. Обґрунтування лісовідновлення інших видів та генотипів. Використання лісівничих практик, екологічно відповідним видовому складу, лісорослинним умовам, цілям господарювання

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил відтворення лісів» від 01.03.2007 № 303;

Лісовпорядкувальний проект

 

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу, лісники, начальник лісорозсадника

19

Дозволені до застосування хімічні речовини та добрива. Вимоги щодо поводження з ними

Перелік хімічних препаратів та добрив дозволених до використання на території лісового фонду;

Інструкція з ОП під час робіт із пестицидами та агрохімікатами

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу, лісники, начальник лісорозсадника

20

Оцінка ризиків провадження господарської діяльності. Розвиток інфраструктури, транспортування. Мінімізація впливу на навколишнє середовище господарської діяльності.

Перелік робіт, що мають вплив на навколишнє середовище;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації охорони і захисту лісів» від 20.05.2022 № 612;

Лісопатологічне обстеження

Помічник лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу

21

Збір, очистка, транспортування, утилізація відходів господарської діяльності екологічно прийнятним способом

Закон України «Про охорону навколишнього природнього середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII;

 Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР;

Накази по філії

 

 

Всі працівники (у т.ч. робітники)

 

 

Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості за результатами діяльності підприємства у 2022 році

 

Головна функція нашого підприємства – ведення лісового господарства у лісах, що передані йому у постійне користування. Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісгосп здійснює роботи з лісовідновлення, лісорозведення (посадка лісу на землях, де раніше лісу не було), надає послуги з лісорозведення на землях інших користувачів; проводить агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.

Загальна площа підприємства складає 38681 га, з яких 35861,6 - вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

Ліси підприємства виконують переважно захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі та природоохоронні функції, мають обмежене експлуатаційне значення. Тільки 18612,8 га лісів підприємства належать до експлуатаційних. Велика частина лісів відносяться до захисних. Основне їхнє призначення – стримувати ерозію ґрунтів, захищати береги річок, озер, інших водойм, вони зростають вздовж залізниць та автомобільних доріг. Є також 3137,2 га лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного значення, з яких виділені заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища.

В лісовому фонді лісгоспу наявні 4077,8 га лісів, які знаходяться навколо міст та є рекреаційно-оздоровчими, що призначені, в першу чергу, для відпочинку населення.

З таблиці 1 Ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства.

Показники виконаних завдань по ДП «Сокирянське лісове господарство», які доведені до виконання Чернівецькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства згідно з Програмою розвитку лісового господарства області

Напрям діяльності

Заходи програми

Од. вим.

2020 рік

2021 рік

2022 року

обсяг

джерела фінансуван-ня

витрачено коштів, тис. грн.

обсяг

джерела фінансуван-ня

витрачено коштів, тис. грн.

обсяг

джерела фінансуван-ня

витрачено коштів, тис. грн.

Лісове господарство

лісовідновлення

га

45,0

власні кошти

239

9,3

власні кошти

29,6

176

власні кошти

7157,1

лісорозведення

га

1,1

власні кошти

2,7

 

 

 

13

власні кошти

150,0

Охорона та захист лісу

проведення лісопатологічних обстежень

га

1503,1

силами ДЛО

 

 

силами ДЛО

 

3418

силами ДЛО

 

створення мінералізованих смуг

км

50

власні кошти

7,2

50

власні кошти

2,7

60

власні кошти

7,8

догляд за мінералізованими смугами

км

100

власні кошти

2,3

 

власні кошти

 

130

власні кошти

3,6

Догляд за лісом та заготівля деревини

рубки головного користування

м3

22339

власні кошти

8943

4990

власні кошти

1987

48136

власні кошти

23941,0

рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи

м3

25198

власні кошти

5432

7078

власні кошти

1744

41797

власні кошти

15605,9

Підвищ. наукового рівня ведення лісового господарства

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів

тис. грн

 

власні кошти

112,6

 

власні кошти

54,0

 

власні кошти

210,6

Розвиток мережі лісовозних доріг

утримання, ремонт та будівництво лісових доріг

км

 

власні кошти

519,0

 

власні кошти

115,0

 

власні кошти

1021,5

 

Ліміт рубок головного користування (розрахункова лісосіка) для підприємства обчислений Київською лісовпорядною експедицією Виробничого об'єднання «Укрдержліспроект» (м. Ірпінь) і затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №539 від 18.12.2022 р. та становить по рубках головного користування 54,18 тис. куб. м на рік. На ділянки рубок головного користування успішно здійснено оцінку впливу на довкілля, висновки Мінприроди №21/01-20216168049/1 від 16.02.2022 р. та  №21/01-20221149263/1 від 1.09.2022 р.

У 2022 році колектив ДП "Сокирянське лісове господарство" виконав своє головне завдання: відновлено 176 га лісів та створено 13 га нових лісів (лісорозведення). Проведено 961,4 га доглядів за лісовими культурами у держлісфонді та 40,3 га – за захисними лісовими насадженнями. На лісових розсадниках вирощено 1,066 млн. шт стандартних сіянців та укорінених живців, заготовлено 5200 кг лісового насіння.

Також проведено 1294,6 га рубок догляду за лісом, з них: освітлення 358,3 га; прочищення 182,2 га; проріджування 169,5 га; прохідні рубки 584,6 га.

Заготовлено 89,93 тис. м3 ліквідної деревини при загальному річному приросту 126,66 тис. м3. Тобто заготовлено тільки 71% приросту. Даний факт підтверджує невиснажливість лісокористування, щороку кількість деревини у лісах збільшується, при чому суттєво.

Вироблено товарної продукції на суму 220,1 млн. грн. Відвантажено продукції на експорт на суму 1,6 млн. грн., що становить 37% до показника 2021 року. Перероблено 4,6 тис. куб. м деревини у власних цехах переробки.

Капітальні інвестиції за рахунок власних коштів склали 17,4 млн. грн.

Через відсутність державного фінансування лісгосп несе значні витрати на проведення лісогосподарських заходів за рахунок госпрозрахункової діяльності. На ведення лісового господарства, враховуючи рубки головного користування, у 2022 році спрямовано 187 млн. грн.

У 2022 році лісгоспом сплачено 100,292 млн. грн податків до бюджетів усіх рівнів та ЄСВ.

Державне фінансування ведення лісового господарства, охорону і захист лісів відсутнє.

Функціонують 2 вольєрних господарства. Там утримуються дикі кабани, олені, козулі, страуси, фазани, віслюки, поні. Біля вольєру Ломачинецького лісництва, який використовується з еколого-просвітницькою метою, облаштований  музей лісу. У Сокирянському лісництві мисливці мають можливість скористатися послугами мисливського будиночка. У Романківецькому лісництві  діє фазанарій, де вирощується молодняк різних видів фазанів для реалізації користувачам мисливських угідь (УТМР) та випускання у природні умови для збільшення природної популяції.

Лісгосп забезпечує постійну готовність трьох пожежних автомобілів (на базі ГАЗ-53, ГАЗ- 66 та КамАЗ), які повністю оснащені пожежним інвентарем. Цілодобово чергують бійці пожежного автомобіля, які крім основної своєї функції (ліквідація можливих лісових пожеж), за необхідності виїжджають на боротьбу з пожежами у навколишні села.

Працівники державної лісової охорони нашого підприємства у 2022 року виявили 23 випадки лісопорушень, на лісопорушників накладено 5372 грн. штрафів, відкрито 12 кримінальних проваджень та нараховано 967 тис. грн. завданої шкоди. Судами винесено 2 обвинувальні вироки злочинцям. Розслідування по 10 справах триває.

У ДП "Сокирянське лісове господарство" наказом №256 від 6 липня 2020 року призначені відповідальні виконавці та відповідальні за контроль за кожним із видів моніторингу, відповідно до  FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019, у тому числі щодо виявлення цінностей довкілля, зокрема рідкісних та зникаючих видів, репрезентативних ділянок існуючих лісових екосистем, плани щодо використання добрив, плани щодо виявлення природних небезпек тощо. Виділено 4008 га лісів для збереження у них особливих цінностей довкілля.

Щорічно проводиться моніторинг територій та об’єктів природно-заповідний фонду та особливих цінностей для збереження. За останні роки погіршення їхнього стану не виявлено.

На територіях та об’єктах природно-заповідний фонду, лісах високої природоохоронної цінності та решті території підприємства проводяться заходи із підтримання середовищ існування рідкісних видів.

На території лісового фонду ДП «Сокирянське ЛГ» виявлено наступні види червонокнижних, рідкісних видів та видів рослин, що перебувають під загрозою зникнення:берека (горобина) лікарська, конвалія лікарська, підсніжник звичайний, цибуля ведмежа (черемша), горицвіт весняний, пізньоцвіт осінній, коручка чемерникопідібна, клокичка периста, шафран Гейфеля, а також тварин: мідянка звичайна, кіт лісовий, сорокопуд сірий,  вечірниця руда, тхір лісовий, соня лісова, ящірка зелена, мишівка лісова, жук-олень. У результаті проведених відповідних видів моніторингу у 2022 році значущих змін у чисельності та складі чи стані цих видів не виявлено.

За результатами проведення моніторингу лісів високої природоохоронної цінності та об’єктів природно-заповідного фонду, суттєвих змін їхнього стану, у т.ч. негативних, не виявлено.

 

Узагальнені результати

 проведених моніторингів щодо впливів розвитку інфраструктури, транспортування та лісівничих заходів у 2022 році (критерій 10.10)

 

 

Елементи лісових екосистем

Господарські заходи, які можуть впливати на елементи екосистем

Результат впливу

Коментар

Флора, фауна, оселища

Розвиток інфраструктури, заготівля та транспортування деревини, лісівничі заходи

Несуттєвий

В 2022 році розвиток інфраструктури не мав значного впливу, оскільки будівництво доріг не проводилось. Проводились лише роботи по ремонту лісових доріг, вплив на довкілля мінімальний, оскільки дороги визначені в лісовому фонді та здійснюється їх експлуатація протягом певного періоду.

Значний вплив на флору і фауну можна розглядати при заготівлі та транспортуванні деревини при проведенні рубок головного користування, проте він є локальним короткостроковим, оскільки відбувається лісовідновлення як штучним так і природнім шляхом.

На території підприємства визначені оселища та осередки рідкісних видів флори та фауни, які зростають/ перебувають під охороною, заходи на цих територіях не проводяться. Крім того, лісгоспом проведена оцінка впливу на довкілля та отримано від Міндовкілля позитивний висновок щодо проведення суцільних та поступових рубок головного користування.

Суттєвих змін щодо стану та кількості рідкісних видів флори, фауни чи розмірів, стану оселищ не виявлено.

Водні ресурси

Розвиток інфраструктури, заготівля та транспортування деревини, лісівничі заходи

Несуттєвий

Господарська діяльність не має значного впливу на водні ресурси, оскільки територія підприємства розташована в басейнах річок Дністер, Прут, які належать до типу паводкових, живлення їх в основному атмосферне.  Вздовж річок виділені захисні смуги, в яких господарська діяльність обмежена.

Підприємством проводяться заходи, щодо недопущення потрапляння в стічні води ПММ та відходів. Вода при здійсненні діяльності не використовується за виключенням для потреб у питній воді для працівників.

Ґрунтові ресурси

Розвиток інфраструктури, заготівля та транспортування деревини, лісівничі заходи

Несуттєвий

Територія підприємства має рівнинний, полого-хвилястий рельєф.

До проведення лісогосподарських заходів проводиться обстеження ділянок, оцінюється можливість виникнення ерозійних процесів, що враховуються при складанні технологічних карт, проводяться заходи, щодо недопущення потрапляння до ґрунту ПММ та відходів тощо.

Рубки головного користування займають незначну площу лісового фонду підприємства, а в результаті дотримання природоохоронних вимог та технологічних процесів, значних проявів вітрової чи водної ерозії не встановлено.

Атмосфера

Розвиток інфраструктури, заготівля та транспортування деревини, лісівничі заходи

Несуттєвий

Основними процесами, що можуть впливати на атмосферне повітря є заготівля та вивезення деревини.

У підприємства в наявності дозволи на викиди забруднюючих речовин, сплачується екологічний податок.

В 2022 році проведено роботи по оцінці очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. В результаті  встановлено,  що вплив не перевищує встановлених нормативів.

Шукайте нашу FSC® - сертифіковану продукцію!