Лісозаготівля

Заготівля деревини на підприємстві залишається одним з важливих видів діяльності. Лісозаготівля ведеться із запровадженням природо-зберігаючих технологій, з урахуванням сучасних вимог ресурсозбереження. Структурні підрозділи, які займаються заготівлею і переробкою деревини, мають достатню матеріально-технічну базу. Функціонує лісопункт із нижнім складом, автопарк, ремонтно-механічна майстерня, кузня, зварювальна майстерня, слюсарна майстерня, газо- та дизельний заправні пункти.
    Автотракторний парк підприємства укомплектовано необхідною технікою – бортовими автомобілями, самоскидами, тракторами, спеціалізованим транспортом (лісовозами, автомобліями з гідроманіпуляторами), спецтехнікою (бульдозер).
Впровадження сучасних машин і механізмів, застосування передових технологій сприяють значному покращенню виробничих умов та безпечності цих робіт для довкілля. Для полегшення та підвищення якості виконання лісосічних робіт використовуються сучасні бензопили виробництва компаній STIHL, Мотор-Січ та інші. Технічне переозброєння й оновлення основних фондів на підприємстві здійснюється за рахунок власних коштів.

 Технологія та порядок виконання лісосічних робіт

1.  Підготовчі роботи

На кожну лісосіку, яка підлягає рубці, лісничим відповідного лісництва розробляється карта технологічного процесу розробки лісосіки в 3-х примірниках, яка погоджується у інженерів виробничого відділу, відділу лісового господарства, охорони праці та затверджується головним інженером.

Для проведення підготовчих робіт керівнику лісозаготівельної бригади (керівнику робіт) видається 1 примірних техкарти. З її вимогами керівник робіт ознайомлює кожного члена бригади під підпис. До початку проведення лісозаготівельних робіт старший майстер лісу проводить позаплановий інструктаж з членами бригади із записом в журналі інструктажів.

Підготовчі роботи включають 

1) визначення меж лісосіки на місцевості;

2) визначення меж зон безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території;

3) встановлення заборонних знаків в межах зон безпеки навколо лісосіки;

4) приземлення небезпечних дерев:

на лісосіці, поза зонами безпеки;

у зонах безпеки навколо лісосіки;

вздовж лісових доріг, під’їзних та трелювальних шляхів;

у радіусі не менше 50м від передбачених місць розташування:

побутового приміщення;

проміжних навантажувальних майданчиків;

стоянки техніки;

складу ПММ;

5) розмітку лісосіки на пасіки;

6) визначення пасічних волоків.

Після проведення підготовчих робіт лісничий разом з керівником робіт проводить перевірку повноти їх виконання та робить відмітку в акті готовності лісосіки до розроблення.

2. Звалювання дерев

Розробка лісосіки розпочинається з приземлення дерев 2-го ярусу. Звалювання дерев проводить звалювальник лісу (лісоруб 6-го розряду) з помічником звалювальника (лісоруб 4-5-го розряду), які забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ, мотоінструментом та допоміжними засобами (валочною вилкою, сокирою, клинами). Для звалювання дерев використовуються бензопили. 

3.   Очищення дерев від гілля та сучків

Проводиться лісорубами 3-го розряду за допомогою бензопили або сокири.

Очищення дерев від сучків та гілля проводиться після припинення звалювання дерев.

4. Розкряжування деревини

Розкряжування деревини на сортименти проводить звалювальник лісу або помічник звалювальника лісу, який має 5-й розряд.

5. Трелювання деревини

Трелювання деревини на лісосіках проводиться колісними тракторами, які обладнані чокерами. З дозволу звалювальника лісу тракторист заїжджає в небезпечну зону проведення робіт, чокерувальник зачіплює чокером сортимент, а трактор трелює його на підготовлену проміжну навантажувальний майданчик, де проводиться її штабелювання.

6. Навантаження деревини

Заготовлені сортименти навантажуються на транспорт за допомогою гідроманіпуляторів чи вручну (тонкомірна деревина) та вивозяться на проміжний, нижній склад чи споживачу.

7. Очищення ділянки

Одночасно із заготівлею деревини проводиться очищення ділянки від порубкових решток відповідно до вимог, які зазначені у лісорубному квитку.

                                                                                                                    Елекронний облік деревини

Метою створення системи електронного обліку деревини є подальше вдосконалення технічної складової системи управління, а саме:

- підвищення прозорості, керованості та ефективності роботи за рахунок уніфікації та стандартизації роботи з пер­винними та звітними обліковими документами при заготівлі та реалізації деревини (як у паперовому, так і в електронному вигляді) за допомогою автоматизованих засобів;

- значного підвищення швидкості обробки паперових документів підприємством і його структурними підрозділами та подальшого зменшення долі паперового документообігу;

- формування галузевого реєстру походження деревини, забезпечення оперативного та достовірного користування даними фондів реєстру в процесі контролю та моніторингу лісозаготівель, реалізації деревини, в тому числі і експортних операцій, протидії незаконним рубкам та тіньовому обігу де­ревних ресурсів.

Система електронного обліку деревини у філії Сокирянське лісове господарство покликана забезпечити реєстрацію, облік, накопичення, оброблення, зберігання і контроль даних про походження, породний і сортиментний склад, параметри та якісні характеристики деревинних ресурсів, заготівля та реа­лізація яких здійснюється підприємством, а також державного контролю за додержанням законодавства з ведення лісового господарства.

Впровадження системи електронного обліку деревини в Сокирянському лісгоспі розпочалося найпершим серед лісогосподарських підприємств Чернівецької області, в 2012 році було придбано 6 кишенькових персональних комп'ютерів (КПК «NAUTIZ Х-3»).

Значна (41874 м3) кількість деревини, заготівля якої відбулась в 2013 році, пройшла через систему електронного обліку - як заготівля, так і її реалізація.

А вже у 2014 році вся ліквідна деревина в кількості 36906 м3, яка була заготовлена від всіх видів рубок лісу, була охоплена системою електронного обліку деревини, а також і весь обсяг реалізації деревини протягом всього року пройшов через систему.

У результаті впровадження системи електронного обліку деревини в лісгоспі стало можливим одержання даних про заготівлю та реалізацію деревини всіма структурними підрозділами станом на поточний момент. Ця інформація про хід заготівлі і реалізації деревини підприємством поступає по вертикалі у вищестоячі структури галузі: в обласне управління лісового та мисливського господарства, а також в Державне агентство лісових ресурсів України.

Система електронного обліку деревини забезпечує безумовне виконання чинної інструкції з порядку обліку лісопродукції в повному її обсязі.

Такщо прозорість в питанні роботи з первинними та звітними обліковими документами при заготівлі та реалізації деревини досягається 100-відсотково. Це що стосується позитиву від впровадження системи електронного обліку деревини.

Слабкою стороною впровадження системи електронного обліку деревини в лісгоспі є значні додаткові фінансові витрати, які несе господарство. Про вивільнення посадових осіб, які зайняті в процесах обліку деревини, на даному етапі не йдеться. Оскільки специфіка роботи в умовах підприємства (велика територіальна розкиданість лісових масивів) не дозволяє це здійснити без негативних наслідків в подальшій господарській діяльності.