Що зроблено і що потребує вдосконалення
Чи то у лісі, чи у цеху, робота у лісовій  галузі не є простою. Тому питанням організації безпечних умов  праці у державному підприємстві « Сокирянське лісове господарство», що перебуває у підпорядкуванні Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства, приділяється значна увага.
Відповідно до розділу «Охорона праці», колективного договору  підприємства, щорічно розробляються та затверджуються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам.
Перш за все, зазначу, що з початку 2017 року було проведено  навчання  та  атестацію  всіх керівників структурних підрозділів, інженерно-технічні робітники та працівників  з охорони праці. Адже висока кваліфікація працівників, знання правил охорони праці – основна запорука та гарантія безпечного і  якісного виконання робіт.
Так, витрати на охорону праці  за  2017 рік  становили 770310 грн, що становить 4,8 % від фонду оплати праці. З них на приведення основних фондів у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці – 371221  грн. Також витрачено на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм на суму 218399 грн.
Витрати на проведення цільового навчання з охорони праці працівника організацію семінарів та оглядів-конкурсів із цих питань та інші витрати.становлять 115704 грн.
Разом із тим, на підприємстві  щоквартально проводяться наради по профілактиці виробничого травматизму, покращення стану охорони праці, культури виробництва та належного дотримання виробничої та трудової дисципліни.
Також постійними є відповідні перевірки та засідання  комісії адміністративно-громадського контролю 3-го рівня за станом охорони праці.
Службою охорони праці щомісячно проводяться перевірки стану охорони праці в структурних підпрозділах.
Здійснюються виїзні наради по перейманню досвіду з участю наших спеціалістів у інших підприємствах системи лісового господарства.
На даний час проводиться навчання працівників з охорони праці по 40- годинній програмі.
Керівництвом лісгоспу проводиться значна робота по забезпеченню здорових і безпечних умов праці працюючих.
      Як не прикро, але ще багато нещасних випадків  на виробницті трапляється в лісовій галузі України.
Отже аналізуючи нещасні випадки, що сталися по Україні в галузі, можна виділити  основні  виробничі чинники, що призводять до професійних ризиків по видам робіт:
-          лісосічні роботи (звалювання дерев, обрізування гілок, трелювання та навантаження деревини);
-          транспортні роботи (перевезення деревних хлистів);
-          нижньоскладські роботи (розвантаження і штабелювання деревини);
-          деревообробні роботи (розпилювання круглого лісу на пиломатеріали);
-          ремонтні роботи (металообробні, слюсарно-ковальські, заточувальні, зварювальні, шино-монтажні);
-          несправне обладнання та відсутність захисних і блокувальних пристроїв;
-          відсутність спецодягу та засобів індивідуального захисту;
-          низька трудова дисципліна (робота в нетверезому стані, одночасне виконання сторонніх робіт);
-          низький професійний добір, використання працівників не за фахом.
Тому відповідальним керівникам структурних підрозділів та працівникам необхідно:
-           дотримуватись вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час проведення лісосічних та інших робіт;
-          слідкувати за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни.
-          не допускати до роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, хворобливому або стомленому стані.
-          забезпечити відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, миючих та знешкоджуючих засобів для працівників.
Перевірка відповідності машин та обладнання вимогам правил з охорони праці, пожежної безпеки, дорожнього руху та електробезпеки повинна відбуватися систематично.
Проте одним із основних завдань перед керівниками та відповідальними особами за стан охорони праці на виробництві є доведення до усіх працівників вимоги ст.14 ЗУ «Про охорону праці», згідно з якою працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт  під час перебування на території підприємства, а також знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту