Іванівецьке лісництво

Лісничий – Антонюк Василь Володимирович

Помічник лісничого -  Гринько Роман Миколайович

АДРЕСА

60144, Чернівецька область, Дністровський район, с. Іванівці, урочище «Горянський ліс»

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛОЩА ЛІСНИЦТВА

Іванівецьке лісництво, загальною площею 3269,5 га, входить до складу ДП «Сокирянський лісгосп» і розташоване в центральній його частині на території Дністровського адміністративного району.

Контора лісництва знаходиться в кв. 26 вид. 26 Дністровського району Чернівецької області, на відстані 17 км від контори лісгоспу та 17 км від районного центру.

Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 8 обходів. 

ІВАНІВЕЦЬКИЙ БАЗИСНИЙ РОЗСАДНИК

Загальна площа розсадника 22га

Він поділяється на шкільне відділення посівне та маточне

Також вирощуємо саджанці та сіянці із закритою кореневою системою.

Є тепличне господарство у якому вирощуємо укорінені живці декоративних рослин.

Для вирощування живців на розсаднику розташовано дві теплиці одна площею 200м2, а інша 50м2. У цих теплиця ми вирощуємо близько 80тис.шт укорінених живців декоративних порід.

Для вирощування саджанців із закритою кореневою системою у нас побудовані притінюючі майданчики їх є два один площею 200м2, а інший 600 м2. Тут вирощуємо уже саджанці 3-5 річні для реалізації населенню та для власних потреб загальна кількість  яку вирощуємо близько 11-12тис.шт.

Для вирощування сіянців дуба із закритою кореневою системою побудували теплицю яка має площу 500м2 та притінюючий майданчик 500м2. За одну закладку вирощуємо близько 73 тис.шт.

У шкільному відділенні розсадника вирощуємо також саджанці декоративних порід для реалізації та власних потреб. Загальна кількість вирощених саджанців складає близько 44тис.шт.

У посівному відділенні вирощуємо сіянці лісоутворюючих порід дуб звичайний, дуб червоний, клен явір, липа дрібнолиста, ясен звичайний. Загальна кількість сіянців які вирощуємо складає близько 200-300тис.шт.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ВИКОНАНИХ ЛІСОВПОРЯДНИХ РОБІТ

Попереднє лісовпорядкування проводилося в 2010 році Київською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об`єднання на площі 3763,0 га.

За минулий ревізійний період не було прийнято і передано земель іншим землекористувачам. Площа збільшилася на підставі приведення до земельного балансу на 01.01.2020 року.

До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 3269,5 га.

Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об`єднання Державного агентства лісових ресурсів України. Роботи виконувалися за 1 розрядом згідно вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень першої лісовпорядної наради.

Територія лісництва розділена на 8 планшетів. Квартальна мережа і нумерація кварталів по лісництву залишилась без змін.

Інвентаризація лісового фонду здійснювалася методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням ортофотопланів масштабу 1:10000 2019 року зйомки на площі 3269,5 га.

Для корегування окомірно визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувалися таблиці «Сум площ поперечних перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0», поміщених в «Лісотаксаційному довіднику» (Київ-2013), затвердженого Держлісагенством України (протокол засідання НТР агентства від 27.12.2011).

ПРИРОДНЬО – КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування України і Молдавії», під редакцією С.А. Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) територія лісгоспу відноситься до лісостепової зони західноукраїнського лісогосподарського округу Прут-Дністровського лісогосподарського району.

Тривалість вегетаційного періоду 190 днів. Середньорічна температура повітря +7,7С, мінімальна -31С. Пізні весняні заморозки можливі до 27 квітня, а ранні – з 6 жовтня. Середньорічна кількість опадів 690 мм.

Середня глибина промерзання ґрунту 24см, максимальна ,30 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з грудня. Сніг тане з 01 по 15 березня. Вітри переважають західних та північно-західних направлень. Середньорічна швидкість вітру – 308м/сек.

Панівні типи ґрунтів – свіжі грабові діброви, сірі і світло-сірі лісові, перегнійні і дерново-карбонатні, а також буроземно-підзолисті місцями чорноземи опідзолені, суглинисті.

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ`ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ТИМЧАСОВЕ ДОВГОСТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ

Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення Площа, га Мсцезнаходження Примітки (причини зміни площі чи літерації)
Ландшафтний заказник місцевого значення «Молодіївський Яр» рішення ll сесії XXI скликання обласної ради від 16.12.1994 р. 43,9 кв.6 в. 3-8,10 кв. 8 в. 2  
Ландшафтний заказник місцевого значення «Поливанів яр» рішення ll сесії XXI скликання обласної ради від 16.12.1994 р. 39 кв.5  
РАЗОМ 82,9    

На території лісництва пралісів, квазіпралісів та природних лісів не виявлено. За ресурсами проведених польових робіт зроблено висновок, що деревостани не відповідають Критеріям ідентифікації через наявність слідів рубок та іншої лісогосподарської діяльності, що значно впливає на їхній ріст та розвиток.

Землі, виділені для тимчасового довготривалого користування (1-50 років), в лісництві відсутні.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПО ЛІСОВОМУ ФОНДУ

Площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 3000,9 га, середній вік насаджень 68 років, середній клас бонітету – 1,3, середня повнота 0,76, запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель 247 м³, середній склад насаджень 7Дз2Гз1Яз.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування, на наступний ревізійний період утворені наступні господарські частини:

-        Ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування на рівнині;

-        Захисні ліси з особливим режимом користування на рівнині;

-        Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині;

-        Експлуатаційні ліси на рівнині;

При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що зумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарства області.

Підставою для поділу насаджень однієї панівної деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.

Віднесення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.

Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Моніторинг лісів є складовою частино державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

МЕЛІОРАЦІЯ

Теперішнім лісовпорядкуванням в лісництві виявлено 0,8 га площ надмірно зволожених земель і заболочених земель, з яких 0,5 га – вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки. Осушення цих площ не проектується.

ОХОРОНА ЛІСУ

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки наступний:

I клас – 81,8 га, чи 2,5%

II клас – 203,0 га, чи 6,2%

III клас – 2797,8 га, чи 85,6%

IV клас – 61,1 га, чи 1,9%

V клас – 125,8 га, чи 3,8%

Разом -  3269,5 га, чи 100%

Середній клас пожежної небезпеки 2,98.

ЛІСОЗАХИСТ

Санітарний стан лісів лісництва на даний час слід вважати задовільним, про що свідчить незначний запас сухостою (0,5%) від загального запасу насаджень.

В минулому ревізійному періоді спалахи масового розмноження шкідників лісу не спостерігалися.

З хвороб лісу найбільше поширення мали: поперечний рак дуба – 7,1 га, трутовик дубовий – 7,1 га.

В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні корегуватись та уточнюватись.

ПОБІЧНІ КОРИСТУВАННЯ

Обсяги побічних користувань на ревізійний період наведені у проектних відомостях.

Випас худоби проектується в лісництві на площі 2073,1 га.

З метою подальшого підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь проектується проведення таких заходів:

-          Внесення органічних і мінеральних добрив в ріллю на площі 1,6 га щорічно.

З інших видів побічних користувань проектуються такі види та щорічні їхні обсяги: збір та заготівля дикорослих: горіхів – 0,9 т; грибів: білих – 0,4 т,опеньків – 0,5 т; плодів та ягід – 0,7 т.

ПІДСОЧКА ЛІСУ І ЗАГОТІВЛЯ ДРУГОРЯДНИХ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Фонд підсочки соснових насаджень в лісництві відсутній.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЯХ

На території лісництва рекреаційно-оздоровчі ліси відсутні.

РЕКРЕАЦІЙНІ ПУНКТИ, МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ

Назва Місце розташування Облаштування Короткий опис Координати
"Біля розсадника" с.Іванівці, урочище Горянський ліс, кВ 25, вид. 5 2-і альтанки, гойдалка   48.479199,27.066836
"Ластівка" с.Іванівці, урочище Горянський ліс, кВ. 27, виділ 8 5 альтанок, 3 столи, 3 місця розведення вогнища, гірка, гойдалка, туалет   48.483738,27.052429
"Біля ставу" Урочище Новоселецький ліс, КВ 29 виділ 20 2 альтанки, 2 столи, мангал, будиночок, туалет   48.456917,26.996639

ФОТО РЕКРЕАЦІЙНИХ ПУНКТІВ

ФОТО