Клішківецьке лісництво

Лісничий – Мельник Віталій Іванович

                             Помічник лісничого – Нагез Наталія Олександрівна

АДРЕСА

60015, Чернівецька область, Дністровський район с. Млинки

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛОЩА ЛІСНИЦТВА

Клішківецьке лісництво загальною площею 4523,6 га., входить до складу ДП “Сокирянський лісгосп” і розташоване в плідній його частині на території Дністровського адміністративного району.

Контора лісництва знаходиться в кв. 35 вид. 38 Дністровського району Чернівецької області, на відстані 90 км. від контори лісгоспу та 60 км. від районного центру.

Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 14 обходів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАНИХ ЛІСОВПОРЯДНИХ РОБІТ

Попереднє лісовпорядкування проводилося в 2010 році Київською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання на площі 3966,0 га.

За минулий ревізійний період було прийнято до складу земель 557,6 га згідно розпорядження Чернівецької ОДА №974-р від 11.10.2019 від державного підприємства  “Хотинське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу”.

До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 4523,6га.

Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання Державного агентства лісових ресурсів України. Роботи виконувалися за 1 розрядом згідно вимого Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень першої лісовпорядної наради.

Територія лісництва розділена на 8 планшетів. Квартальна мережа і нумерація кварталів по лісництву залишилась без змін.

Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірної-вимірювальної таксації, із застосуванням ортофотопланів масштабу 1:10000 2019 року зйомки на площі 4523,6 га.

Для корегування окомірно визначених запасів на 1 га. та визначення відносних повнот використовувались таблиці “Сум площ поперечних перерізів та запасів дерево станів при повноті 1,0 ”, поміщених в “Лісо таксаційному довіднику ” (Київ-2013), затвердженого Держлісагенством  України (протокол засідання НТР агентства від 27.12.2011).

У лісництві лісовпорядкуванням закладено 2 пробні площі, в тому числі тренувальних-2.

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Згідно лісо рослинного районування (“Комплексне лісогосподарське районування України і Молдавії ”, під редакцією С.А. Генсірука, Київ, Наукова думка, 1981)територія лісництва відноситься до лісостепової зони західноукраїнського округу Прут-Дністровського лісогосподарського району.

Тривалість вегетаційного періоду 190 днів. Середньорічна температура повітря +7,7®С. Пізні весняні заморозки можливі до 27 квітня, а ранні – з 6 жовтня. Середньорічна кількість опадів 690 мм. Середня глибина промерзання ґрунту 23 см, максимальна 30 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з першої декади грудня. Сніг тане з 01 березня  по 15 березня. Вітри переважають північно-західних направлень. Середньо річна швидкість вітру -3,6 м/сек. Панівні типи ґрунтів-свіжі дубово-грабові бучини та свіжі грабові діброви, бурі і сірі лісові рідше чорнозем, дерново карбонатні суглинки.

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ТИМЧАСОВЕ ДОВГОСТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ ПРАЛІСИ ТА СМАРАГДОВУ МЕРЕЖУ

Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення Площа га Місце знаходження Примітки (причини зміни площі чи літерації)
Старотип звенигородської свити Пам’ятка природи місцевого значення геологічна Рішення обласної ради №94-9/03 від 11.06.2003 р. 14,3 Кв,54 вид.12-14  
“Зарожанська дача” Лісовий заказник місцевого значення Рішення 6-ої сесії 129,0 Кв,39 вид.6,7 Кв,46 вид.2,3 Кв,50 вид.2  
“Млинки” Дендрологічний парк Рішення 18-ої сесії обласної ради 13,8 Кв.35 вид 22,23,25-27  
РАЗОМ: 157,1    

На території лісництва пралісів, квазіпралісів та природних лісів не виявлено. За результатами проведених польових робіт зроблено висновок що дерево стани не відповідають Критеріям ідентифікації через наявність слідів рубок та лісогосподарської діяльності що значно впливає на їхній ріст та розвиток.

Землі, виділені для тимчасового довгострокового користування (1-50 років), в лісництві відсутні.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЛІСОВОГО ФОНДУ

Сучасний стан лісового фонду в межах панівних порід наведено в таблицях пояснювальної записки(додатки 1-3). Площа вкритих лісовою рослинністю ділянок 4184,1 га середній вік насаджень 62 роки середній клас бонітету-1,4, середня повнота 0,75, середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель 206 м³, середній склад насаджень 7Дз2Гз1Бкл.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії, їх функціонального значення, вставленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період утворені наступні господарські частини:

-ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування на рівнині;

-рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування на рівнині;

-захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині;

-експлуатаційні ліси на рівнині.

При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності , походження та інших особливостей, що зумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області. Поділ площі господарських секцій за категоріями лісових ділянок наведено у додатку 4.

Підставою для поділу насаджень однієї панівної деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.

Віднесення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок до тієї чи іншої господарської секції проводяться по породі, що проектується до лісовідновлення.

Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природнього середовища.

ГІДРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

Теперішнім лісовпорядкуванням в лісництві виявлено 5,0 га боліт. Осушення цих площ не проектується.

Теперішнім лісовпорядкуванням в лісництві виявлено 5,0 га боліт. Осушення цих площ не проектується.

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки наступний:

І клас – 151,2 га, чи 3,3%

ІІ клас – 27,0 га, чи 0,6%

ІІІ клас – 4096,5 га, чи 90,6%

ІV клас- 151,7 га, чи3,4%

V клас -- 97,2 га, чи 2,1%

Разом:     4523,6 га, чи 100,0 %

Середній клас пожежної небезпеки 3,00.

 

Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування лісів наведені в проектних відомостях.

ЛІСОЗАХИСТ

Санітарний стан лісів лісництва на даний час слід вважати задовільним, про що свідчить не значний відсоток (0,06%) сухостою від загального запасу насаджень.

В минулому ревізійному періоді спалахи масового розмноження шкідників лісу та хвороб лісу не спостерігались.

В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні уточнюватись та корегуватись.

ПОБІЧНІ КОРИСТУВАННЯ

Обсяги побічних користувань на ревізійний період наведені в проектних відомостях.

Випас худоби проектується в лісництві на площі 2486,3 га. перелік кварталів в яких допускаються випас худоби вказані у Відомості земельних ділянок  що проектуються для випасу худоби.

З метою подальшого підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь проектується проведення таких заходів:

-          Внесення органічних і мінеральних добрив в ріллю на площі 4,4 га, щорічно;

-          Поверхневе поліпшення сіножатей на площі 12,3 га.

З інших видів побічних користувань проектуються такі види та щорічні їх обсяги: заготівля сіна 54,3 т, збір та заготівля дикорослих плодів шипшини 0,02 т, грибів білих 0,6 т, опеньків 0,64 т, лікарських рослин(кропива)- 0,02т.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЯХ

 

На території лісництва в рекреаційно-оздоровчих цілях використовується: ліси у межах населених пунктів – 74,5 га, рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон – 64,7 га.

В цілому територія рекреаційних лісів характеризується закритим типом ландшафту, середньо естетичною та рекреаційною оцінкою.

Місце знаходження існуючих та запроектованих елементів благоустрою вказані в проектній відомості.

РЕКРЕАЦІЙНІ ПУНКТИ, МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ

Назва Місце розташування Облаштування Короткий опис Координати
“Масанівська дача” с. Млинки урочище “Млинки” кв. 28 вид. 12 2-ві альтанки, гойдалка, 2-а столи, 2-а місця розведення вогню, туалет   48.4683843, 26.2319190

ФОТО ЛІСНИЦТВА, КОЛЕКТИВУ